Een bezoek van de Inspectie SZW, wat moet u geregeld hebben?

21 juni 2018
Waarschuwing

De KNMT heeft uit het werkveld vernomen dat de Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) momenteel controleert of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen en of andere arbogerelateerde zaken op orde zijn. Wat kunt u regelen?

Sinds 1 januari 2012 staat het verbod op recappen in het Arbo-besluit. Het verbod vloeit voort uit een Europese richtlijn en beoogt de bescherming van werknemers, die het risico lopen op letsel of infectie door scherpe medische hulpmiddelen, te verbeteren.

Handhaving Inspectie SZW verbod op recappen

De Inspectie SZW controleert momenteel of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen. De Inspectie SZW heeft onlangs een waarschuwing opgelegd aan een tandarts-praktijkhouder vanwege overtreding van dit verbod. Bij het uitblijven van passende maatregelen kan de Inspectie SZW een bestuurlijke boete opleggen.

Bij een controle kan de Inspectie SZW ook nagaan of u andere verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet nakomt. Hierbij kunt u onder andere denken aan het uitvoeren van een risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het bijhouden van de vaccinatiestatus hepatitis B van uw personeel of nagaan of u een basiscontract arbodienstverlening met uw arbodienstverlener bent aangegaan.

Wat kunt u regelen?

Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u als tandarts-praktijkhouder uw verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet nakomt.

Denk hierbij onder andere aan:

 • Verbod op recappen:
  werknemers in loondienst mogen niet recappen. Zelfstandigen mogen wel recappen en de KNMT adviseert de in de KNMT-Handreiking Recappen genoemde éénhandsmethode te gebruiken.
   
 • Risico- en inventarisatie en –evaluatie (RI&E):
  met deze wettelijk verplichte inventarisatie brengt u in kaart aan welke veiligheidsrisico’s uw personeel in de praktijk wordt blootgesteld. Maak gebruik van de branche-RI&E. Door gebruik te maken van deze tool ontvangt u direct een plan van aanpak, zodat u maatregelen kunt treffen om de veiligheidsrisico’s in uw praktijk te beperken en/of uit te sluiten. De branche-RI&E geeft tevens een duidelijk overzicht van uw verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. De branche-RI&E wordt in 2018/2019 geoptimaliseerd;
   
 • Vaccinatiestatus hepatitis B:
  leg de vaccinatiestatus hepatitis B van uw team vast
   
 • Basiscontract arbodienstverlening:
  sinds 1 juli 2017 is het verplicht om met uw arbodienstverlener een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. De Inspectie SZW kan u per 1 juli 2018 direct een bestuurlijke boete opleggen als u niet over een dergelijk contract beschikt.

Neem bij vragen of een bezoek van de Inspectie SZW (of een andere inspectie) contact op met Ledenservice.

0 reacties op Een bezoek van de Inspectie SZW, wat moet u geregeld hebben?