facebook

Een gelig zwellinkje op de tongrand

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Wat is dat nou.docx
Een 32-jarige patiënte geeft tijdens een regulier tandheelkundig controlebezoek aan enkele weken geleden op haar linkertongrand een klein bultje te hebben ontdekt. Zij ondervindt hiervan geen klachten.

De patiënte is gezond en gebruikt, afgezien van pantoprazol vanwege chronische maagklachten, verder geen medicijnen. Bij intra-oraal onderzoek constateert u geheel dorsaal op de linker tongrand direct ventraal van de zogenaamde plica tonsillolingualis (de overgang van de tong naar de orofarynx) een week-elastisch aanvoelend gelig zwellinkje met een doorsnede van ongeveer vier millimeter. De overliggende mucosa is intact. Het zwellinkje is niet gevoelig bij palpatie. Verder zijn er geen afwijkingen van het slijmvlies van de mondholte.

Wat is het?

Het klinisch beeld past goed bij dat van een orale lymfoepitheliale cyste. Dit is een weinig voorkomende afwijking die ontstaat vanuit lymfoïd weefsel. De oro- en nasofarynx bevatten gezamenlijk lymfatisch weefsel als in een ring verenigd, beter bekend als de ring van Waldeyer. De ring van Waldeyer bestaat uit de keel-, neus- en tongamandelen. Deze laatste bevinden zich geheel dorsaal op de tongrug en de tongbasis en breiden zich uit tot dorsaal op de tongranden. Soms wordt elders in de mond lymfatisch weefsel aangetroffen, zoals op de mondbodem, aan de ventrale zijde van de tong en in het zachte gehemelte. Dit worden ook wel oral tonsils genoemd. Lymfoepitheliale cysten kunnen dan ook op voornoemde locaties worden aangetroffen omdat de cyste is opgebouwd uit plaveiselcelepitheel en lymfoïd weefsel. De orale lymfoepitheliale cyste presenteert zich als een submucosaal zwellinkje dat zelden groter is dan tien millimeter. De cyste voelt bij palpatie week, elastisch of vast aan. De overliggende mucosa is intact. De afwijking is wit of geel van kleur en is gevuld met een crème-achtige keratinesubstantie. De cyste geeft meestal geen klachten. Sommige patiënten geven aan dat er af en toe viezigheid vrijkomt. De orale lymfoepitheliale cyste kan op alle leeftijden voorkomen maar wordt het meest gezien bij jong­volwassenen.

Wat doe ik?

Meestal presenteert een orale lymfoe­pitheliale cyste zich dusdanig karakteristiek dat weefselonderzoek niet noodzakelijk is. Bij twijfel over de diagnose of bij eventuele klachten kan excisie worden overwogen. Recidieven komen eigenlijk nooit voor. In de huidige casus werd de patiënte geattendeerd op de aanwezige cyste, waarbij werd uitgelegd dat het hier een onschuldige entiteit betreft die geen verdere behandeling en controle behoeft.

Literatuur:

  • Sykara M, Ntovas P, Kalogirou EM, Tosios KI, Sklavounou. Oral lymphoepithelial cyst: A clinicopathological study of 26 cases and review of the literature. J Clin Exp Dent 2017; e1035-e1043.
  • Yang X, Ow A, Zhang CP, Wang LZ, Yang WJ, Hu Yj, Zhong LP. Clinical analysis of 120 cases of intraoral lymphoepithelial cyst. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 113:448-452.

Dr. Erik van der Meij bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg.

Wat is dat nou (NT)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen