facebook

Een lokale zwelling van het tandvlees

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Wat is dat nou12
Een 55-jarige patiënte meldt tijdens een regulier tandheelkundig controlebezoek dat zij sinds enkele weken een zwelling van het tandvlees in de onderkaak aan de linker zijde heeft bemerkt. Ze ondervindt hiervan geen klachten.

De patiënte is al jaren bekend met diabetes mellitus type II en hypertensie waarvoor zij respectievelijk metformine en hydrochloorthiazide gebruikt. Bij intra-oraal onderzoek is er aan de labiale zijde van de regio 32-33 op de overgang van de aangehechte gingiva en de alveolaire mucosa een vast-aanvoelende, scherp begrensde en iets blauw doorschemerende zwelling met een doorsnede van ongeveer acht millimeter. De zwelling is niet gevoelig bij palpatie. Er zijn geen pockets en de gebitselementen in het onderfront reageren vitaal op sensibiliteitstesten. Op een tandfilm worden geen afwijkingen gezien aan het bot van de processus alveolaris ter plaatse van de afwijking. De parodontaalspleet van de 32 en de 33 zijn niet verbreed, goed te volgen en niet onderbroken.

Wat is het?

Het klinisch beeld is kenmerkend voor een zogenaamde gingivacyste bij de volwassene. Dit is een vrij zeldzame dentogene ontwikkelingscyste die beschouwd wordt als de extra-ossale variant van de laterale parodontale cyste. Beide cysten ontstaan vermoedelijk uit de bij de gebitsontwikkeling betrokken en daarna in het weefsel achtergebleven resten van de dentale lamina, ook wel de resten van Serre genoemd. Evenals de gingivacyste bij de volwassene komt de laterale parodontale cyste in zeventig procent van de gevallen voor in de cuspidaat-premolaar regio van de onderkaak. De gingivacyste bij de volwassene wordt vooral gezien tussen de leeftijd van veertig tot zestig jaar. De cyste bevindt zich eigenlijk altijd aan de buccale/labiale zijde in de aangehechte gingiva of op de overgang van aangehechte gingiva naar de alveolaire mucosa. De cyste presenteert zich klinisch als een scherp begrensde, niet-palpatiepijnlijke zwelling met een doorsnede van ongeveer vijf millimeter. Zelden is de cyste, zoals in de huidige casus, iets groter. De zwelling is vaak blauw tot blauw-grijs van kleur.

Wat doe ik?

U verwijst patiënt naar de mka-chirurg voor verdere behandeling. Alhoewel ter plaatse van de cyste in het kaakbot soms een deukje aanwezig is en dit op een solo röntgenopname soms en op een CBCT-scan eigenlijk altijd kan worden waargenomen, draagt aanvullend beeldvormend onderzoek weinig bij aan de uiteindelijke behandeling. Deze bestaat uit chirurgische verwijdering van de cyste onder lokale verdoving. Hierbij worden de gingiva en alveolaire mucosa voorzichtig van de cyste afgepeld waarna de gingiva, na het verwijderen van de cyste, weer kan worden teruggehecht. Recidieven worden niet gezien.

Dr. Erik van der Meij  bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg.

Literatuur: Chrcanovic BR, Gomez RS. Gingival cyst of the adult, lateral periodontal cyst, and botryoid odontogenic cyst: An updated systematic review. Oral Dis 2019; 25:26-33.

Wat is dat nou (NT)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen