facebook

Een tandartsenoverschot

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Student half
Waar zou ze zijn gaan werken, deze Utrechtse studente die hier zo ijverig op een fantoomkop oefent? Is het tandartsenoverschot van de jaren tachtig aan haar voorbij gegaan en vond ze in Nederland emplooi? Of was ze gedwongen om naar het buitenland uit te wijken, naar Duitsland of Italië, om haar vak te kunnen uitoefenen?

In de tweede helft van de vorige eeuw gebeurde er van alles rond de opleidingscapaciteit voor tandartsen. Voor 1947 werden die alleen in Utrecht opgeleid. Maar nadat tandheelkunde in dat jaar een universitaire studie was geworden, startten in 1948 (Groningen), 1961 (Nijmegen), 1964 (UvA) EN 1968 (VU) liefst vier nieuwe opleidingen die uiteindelijk jaarlijks zo’n 450 tandartsen afleverden. Een aantal dat volgens de overheid gerechtvaardigd was. Het gebit van veel Nederlanders was immers in een dusdanig deplorabele staat dat er veel tandartsen nodig waren om de problemen te verhelpen.

‘Gedwongen om naar het buitenland uit te wijken, naar Duitsland of Italië’

Met die gebitten ging het, door het beter beschikbaar zijn van tandheelkundige zorg, maar ook door onder meer de schooltandarts en fluoride, al snel een stuk beter. De opleidingsmotor draaide echter nog op volle toeren, wat in de jaren tachtig resulteerde in het genoemde tandartsenoverschot. Iets waarvoor de (K)NMT halverwege de jaren zeventig al waarschuwde, maar waarvoor de overheid niet gevoelig bleek.

Toen er  halverwege de jaren tachtig 1.400 werkloze tandartsen waren – en de zorgkosten moesten worden beteugeld – reageerde de overheid wel. De opleidingen in Utrecht en Groningen gingen dicht en de twee in Amsterdam werden samengevoegd zodat er in totaal nog maar 120 eerstejaars instroomden. Maar dat bleken er al snel weer te weinig: in 1996 werd Groningen noodgedwongen weer geopend.

Met medewerking van het Utrechts Universiteitsmuseum en Reina de Raat, conservator medische en tandheelkundige collectie.

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen