facebook

Een witte verkleuring van het tandvlees

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Pict0301
Bij intra-oraal onderzoek constateert u bij een 42-jarige patiënt een homogene, iets verheven, witte verkleuring van de gingiva op de edentate processus alveolaris ter plaatse van de 37 en 38. De patiënt heeft er geen hinder of klachten van. Hij is gezond, rookt niet, drinkt sporadisch alcohol en gebruikt pantoprazol vanwege gastro-oesofageale reflux.

De 37 is drie jaar geleden verwijderd. De 46 reageert positief op de sensibiliteitstest en heeft geen verdiepte pocket. Bij inspectie van het gehele mondslijmvlies wordt ter plaats van het trigonum retromolare rechts een min of meer identieke maar beperktere witte verandering geconstateerd. De 46 en 47 zijn aanwezig.

Wat is het?

Deze verkleuring lijkt diagnostisch lastig te plaatsen, waarbij misschien niet direct gedacht wordt aan een aparte klinische entiteit. In dat geval spreekt men van leukoplakie, een potentieel maligne afwijking. Er lijkt hier echter meer sprake een frictional lesion van de gingiva, die kan ontstaan door meer dan normale mechanische belasting. Hij veroorzaakt irritatie door overmatig en langdurig tandenpoetsen met een harde tandenborstel, veelvuldig voedsel kauwen op de top van de edentate processus alveolaris en frictie van de gebitsprothese. Als zo’n leasion op de top van een edentaat deel van de processus alveolaris voorkomt, wordt hij ook wel alveolar ridge keratosis genoemd. Omdat bij deze patiënt in het trigonum retromolare rechts ook een witte verandering aanwezig is, is het aannemelijk dat dit een alveolar ridge keratosisis, Deze wordt meestal beschouwd als een aparte entiteit en komt kenmerkend voor op het trigonum retromolare en de tandeloze processus alveolaris. Er is hier dus in principe geen sprake van leukoplakie. Bij histologisch onderzoek van een alveolar ridge keratosis bij een groot aantal patiënten bleek er sprake van hyperkeratose, hypergranulomatose, afwezigheid of geringe aanwezigheid van ontstekingsverschijnselen en afwezigheid van epitheeldysplasie. De afwijking komt vaker voor dan in het algemeen wordt aangenomen.

Wat doe ik?

U verwijst de patiënt naar de mka-chirurg. Hoewel de waarschijnlijke diagnose alveolar ridge keratosis is, is het in de praktijk soms lastig om op basis van het klinisch aspect een onderscheid met leukoplakie te maken. Bij twijfel is het daarom verstandig om over leukoplakie te spreken, met als consequentie dat histologisch onderzoek van (een deel) van de afwijking zal moeten plaatsvinden. De mka-chirurg kan beoordelen of hij het eens is met de vermoedelijke diagnose en geen proefstuk neemt of toch zal besluiten tot het nemen van een biopt voor microscopisch onderzoek.

Professor dr. Jan de Visscher bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg.

Literatuur:

  • Chi AC et al. Is alveolar ridge keratosis a true leukoplakia? A clinicopathologic comparison of 2,153 lesions. J Am Dent Assoc 2007;138:641-51.
  • Schepman KP, Meij EH van der, Visscher JGAM de. Oral medicine 8. Leukoplakie van het mondslijmvlies. Ned Tijdschr Tandheelkd 2013;120:384-390.
Wat is dat nou (NT)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen