Eerste IQual-visitaties afgerond

30 maart 2016

In maart zijn de allereerste IQual-visitaties afgerond. Een groep uit de regio Maastricht had de primeur, en ook in Ermelo en omstreken zijn er al met succes visitaties afgerond volgens deze nieuwe methode.

IQual-groep uit de regio Maastricht en omstreken, met de gevisiteerde tandartsen M.I. van Belle, A.M. Donckers, B. Donckers en J.P.H.M. Sondeijker.

IQual-groep uit Ermelo en omgeving, met op de foto Rob Watson, Kiki Tjiook, Daan van Pareren, Glen Setjadi, Peter Bertram, Monica Bertram-Sie, Anca Todea, Jelle Moonen en Nelleke de Groot.

Via een IQual-visitatie checken leden van een studiegroep onder leiding van een hoofdvisiteur de kwaliteit van de mondzorg in elkaars praktijken. 

In IQual-visitatie bezoeken twee groepsleden een praktijk, lopen deze na aan de hand van de standaard-vragenlijst en rapporteren vervolgens aan de praktijkeigenaar. Een door de KNMT opgeleide hoofdvisiteur begeleidt de IQual-visitatie op afstand. De hoofdvisiteur is aanwezig bij de start- en de evaluatiebijeenkomst en beoordeelt de eindrapportage. De rest van het proces voeren de IQual-deelnemers zelfstandig uit.  De KNMT is gestart met deze variant van visitatie op verzoek van IQual-deelnemers.

IQual-visitatie versus KNMT-Praktijkvisitatie

IQual-leden kunnen ook blijven kiezen voor de al eerder ontwikkelde KNMT-Praktijkvisitatie. Kracht van de KNMT-Praktijkvisitatie is dat het visiteren gebeurt door objectieve, opgeleide en ervaren visiteurs. Zij verzorgen ook de rapportage en de verbetersuggesties, waardoor deze vorm van visitatie qua proces minder tijdrovend is. IQual-groepen die zich samen aanmelden voor KNMT-Praktijkvisitatie kunnen overigens wel meekijken met elkaar door als assistent-visiteur mee te gaan naar de praktijken  van collega’s.

Meer informatie over IQual-visitatie

Meer informatie over KNMT-Praktijkvisitatie
 

Lees meer over: