facebook

Eerste Kamer akkoord met verplichte cliëntenraad

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Clientenraad
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 21 mei de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) aangenomen. Gevolg van de Wmcz is dat zorginstellingen in de eerste lijn waar meer dan 25 personen werken, verplicht een cliëntenraad moeten instellen.

Dit betekent grosso modo dat de nieuwe Wmcz op slechts een beperkt aantal tandartspraktijken invloed heeft. “Oorspronkelijk lag de grens lager, maar die is verhoogd naar 25 zorgverleners na een gezamenlijk lobbytraject door de KNMT, LHV, LVVP, KNGF, InEen, KNOV en ANT”, aldus KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Naar schatting werken in hooguit vijf procent van de tandartspraktijken in ons land meer dan 25 personen. Alle andere praktijken zijn gevrijwaard van de verplichtingen die de wet oplegt. Een resultaat waarop we best trots mogen zijn.”

Uitzonderingspositie bepleit

Overigens loopt op dit moment wat de Wmcz betreft nog een traject over de praktische invulling daarvan. Er is daarom ook nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt.

Brief aan de minister

In het kader van die praktische invulling hebben de beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg, waaronder dus de KNMT, bepleit om de volledige eerstelijnszorg van de verplichting van een cliëntenraad uit te zonderen. Ze deden dit in een gezamenlijke brief aan minister Bruins van VWS, in reactie op een internetconsultatie.

Directe band met de patiënt

Reden om te pleiten voor een uitzonderingspositie is onder meer dat eerstelijnszorgverleners een directe band hebben met de patiënt en de zorg in nauwe afstemming met patiënten bepalen. Een cliëntenraad zou hier dan ook geen meerwaarde hebben.

Visie Raad van State gedeeld

“Juist deze directe band zorgt voor laagdrempelige en informele medezeggenschap. Een cliëntenraad zal leiden tot hoge administratieve lasten voor de zorgverlener die ten koste gaat van tijd voor de patiënt”, aldus de organisaties in hun brief. Zij delen daarom de visie van de Raad van State dat het essentieel is om bij de vormgeving van (effectieve) medezeggenschap rekening te houden met de verschillende vormen van zorg en zorgrelaties.

Lees de brief van de gezamenlijke eerstelijnsorganisaties over de cliëntenraden (pdf)

 

EerstelijnsPartners
eerstelijnszorg

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen