facebook

Eerste lijn vraagt Eerste Kamer aandacht voor visie op Wmcz

Profile picture for user Anita Zijlstra
Anita
Zijlstra
2 minuten
Den haag
Vanmiddag staat het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, dat kleinschalige zorgaanbieders verplicht een cliëntenraad in te stellen, ter behandeling op de agenda van de Eerste Kamercommissie voor VWS.

Vragen en aandachtspunten

Ten behoeve van deze schriftelijke behandeling heeft de KNMT samen met andere eerstelijnsorganisaties haar visie voorgelegd aan de senatoren, aangevuld met vragen en aandachtspunten.

Bijzondere positie

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is uitgebreid gesproken over de bijzondere positie van de eerste lijn. Toen heeft de KNMT samen met de eerstelijnsorganisaties meermaals gepleit voor het uitzonderen van kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

Principieel standpunt

Dit was en is een principieel standpunt, omdat wij ons zorgen maken over een toename van de administratieve druk en organisatorische en financiële lastenverzwaring bij de uitvoering van de voorgenomen wetswijziging. Een lastenverzwaring die ten koste gaat van de tijd die aan patiëntenzorg kan worden besteed. Bovendien vinden ook wij dat met alternatieve en/of informele vormen van medezeggenschap en patiëntenparticipatie eenzelfde, zo niet beter, resultaat wordt bereikt, zoals nu al in de dagelijkse praktijk gebeurt.

Best werkzame voorstel

Tijdens de discussie in de Tweede Kamer is gebleken dat er onvoldoende steun is de grens naar 50 zorgverleners te verhogen. In het gewijzigd wetsvoorstel is vervolgens bepaald de grens bij meer dan 25 natuurlijke personen te leggen. Dit geldt alleen voor instellingen waar cliënten niet gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven of die in lagere regelgeving, een zogeheten algemene maatregel van bestuur, aan te wijzen zorg verlenen. Gezien de gevoerde discussie is deze grens naar onze mening het best werkbare voorstel voor kleinschalige zorgaanbieders in de eerste lijn.

Gezamenlijke brief

In de gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer hebben tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten nu de aandacht gevraagd voor volgende punten in het gewijzigd voorstel van wet:

  • Wie vallen er onder het begrip ‘natuurlijke personen die zorg verlenen’?

  • Kan het ministerie ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de benodigde implementatiematerialen?

  • Kan er een implementietermijn in acht worden genomen?

  • Tenslotte wordt er voorbijgegaan aan het feit dat de kosten die het instellen van een cliëntenraad met zich meebrengt, niet worden verrekend in de geldende zorgtarieven, zo benadrukken de eerstelijnsorganisaties.

Wachten op antwoorden van minister

Vandaag sturen de senatoren hun schriftelijke vragen in over de voorgenomen wetswijziging. Naar verwachting zal minister Bruins over enkele weken zijn antwoorden naar de Eerste Kamer sturen. Daarna besluit de commissie van VWS in de Eerste Kamer of zij een afgerond debat met minister Bruins willen voeren of gelijk over de wet gaan stemmen.

We houden u uiteraard op de hoogte.

eerstelijnszorg

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen