Eerstelijnsdebat: samenwerking, maatwerk en geen wachtlijsten

16 februari 2018
EerstelijnsDebat

Hoe kunnen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals meer natuurlijke partners worden? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden woensdag 14 februari centraal op het mede door de KNMT georganiseerde Eerstelijnsdebat ‘Gemeente & zorg, samen sterk’.

Foto: Directeur LHV Paul van Rooij namens de EerstelijnsPartners en directeur Beleid Inclusieve samenleving Ali Rabarison van de VNG openen het EerstelijnsDebat

De EerstelijnsPartners (ActiZ, InEen, KNGF, KNMT, KNMP, KNOV, LHV, LVVP, NHG en V&VN, allen branche- en beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerden samen een debat waar lokale bestuurders, lokale politici en eerstelijnszorgprofessionals zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en verloskundigen elkaar ontmoetten, ervaringen en meningen uitwisselden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stonden actuele ontwikkelingen in de zorg voor jeugd en ouderen en de ggz centraal.

Over één ding was iedereen het eens: na vier jaar decentralisatie moeten we nu de stap zetten naar meer en betere samenwerking tussen gemeenten en eerstelijns zorgaanbieders om de zorg voor kwetsbare mensen te verbeteren. Volgens de ruim 100 aanwezigen zijn de grootste uitdagingen voor de komende vier jaar een betere samenwerking, meer maatwerk en het voorkomen van wachtlijsten.

Lees meer over het EerstelijnsDebat

Total votes: 67
Lees meer over:

0 reacties op Eerstelijnsdebat: samenwerking, maatwerk en geen wachtlijsten