Europese tandartsen bijeen in Nederland

19 mei 2016
CED Council of European Dentists

De KNMT is deze week gastheer van zo’n 150 tandartsen uit heel Europa. Zij zijn in Den Haag voor de General Meeting van de Council of European Dentists (CED).

Deze General Meeting wordt twee keer per jaar gehouden, een keer in het land dat in het voorjaar EU-voorzitter is en een keer in Brussel, de hoofdzetel van de CED. Als vigerend EU-voorzitter is daarom nu Nederland aan de beurt voor de organisatie. Tijdens de General Meeting, van donderdag tot en met zaterdag, stelt de CED haar thema’s en standpunten voor de Europese lobby vast.

Op voordracht van de KNMT zit Alexander Tolmeijer is het bestuur van de CED. Ook neemt hij zitting in de taskforce Interne markt, die lobbyt voor goed regelgeving rond internationale  beroepsuitoefening als tandarts. Waarnemend voorzitter Hendrike van Drie is bij de CED voorzitter van de werkgroep Oral Health. Deze werkgroep streeft naar verbetering van de  mondgezondheid van inwoners in de gehele EU.

De CED behartigt via 32 bij haar aangesloten nationale organisaties, waaronder de KNMT, de belangen van meer dan 340.000 tandartsen in heel Europa. De vereniging is opgericht in 1961 om de Europese Unie te adviseren over mondzorg.