facebook

Even checken: voldoe je aan de regels rond contracten en ontslag?

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Overleg bureau kantoor
Op 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag behoorlijk gewijzigd. Vink de checklist over de Wet arbeidsmarkt in balans af; dan weet je zeker dat je werkt volgens de nieuwe regels.

Checklist Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuw WW-premiestelsel 

1. U heeft een WW-premieberekening voor 2019 en 2020 bij uw salarisadministrateur of accountant opgevraagd, waardoor u weet of de WW-premie voor de praktijk in 2020 toe- of afneemt. 

2. U heeft van alle vaste contracten met een vast aantal uren een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst in uw administratie, waardoor u de lage WW-premie mag afdragen. Regel dit alsnog met onze modelbrief en het addendum.  

3. U heeft onderzocht of u tijdelijke contracten en/of oproepcontracten wilt omzetten naar een vast contract met een vast aantal uren, waardoor u een lage WW-premie (5% minder) mag afdragen en niet bent gebonden aan de strenge regels omtrent oproepkrachten. 

4. U heeft onderzocht of u een tandartsassistente met een BBL-opleiding in dienst wilt nemen. U mag deze werknemer een tijdelijk contract aanbieden, maar toch de lage WW-premie afdragen.

5. U heeft kritisch gekeken naar de bezetting van het personeel in 2020 om (structureel) overwerk en het met terugwerkende kracht betalen van de hoge WW-premie te voorkomen (parttimers die meer dan 30% dan contracturen werken). 

Tijdelijke contracten 

6. U weet dat u per 1 januari 2020 langer voor bepaalde tijd kunt contracteren, te weten drie jaren in plaats van twee jaren. 

7. U weet dat u bij het aangaan en verlengen van tijdelijke contracten voortaan rekening moet houden met het betalen van de hoge WW-premie (7,94%) en er een transitievergoeding moet worden betaald als u het tijdelijk contract niet verlengt. 

Oproepcontracten 

8. U weet dat u oproepkrachten voortaan vier kalenderdagen van te voren schriftelijk of elektronisch moet oproepen.

9 U weet dat u, indien een oproepovereenkomst twaalf maanden duurt, een vast aantal uren moet aanbieden gebaseerd op gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. Zorg dat het aanbod de werknemer bereikt.

10. U weet aan welke oproepkrachten in de praktijk u uiterlijk op 31 januari 2020 een aanbod voor een vast aantal uren moet doen, gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2019. Gebruik hiervoor de modelbrief 'vaste arbeidsomvang aanbieden'. Zorg dat het aanbod de werknemer bereikt.

11. U weet dat oproepkrachten met een nul-urencontract per 1 januari 2020 hun contract binnen vier dagen kunnen opzeggen.

Transitievergoeding

12. U weet dat een werknemer vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding opbouwt en deze bij ontslag op initiatief van de werkgever moet worden betaald. Dit geldt ook voor lopende tijdelijke contracten die u op of na 1 januari 2020 niet verlengt.

13. U weet dat de opbouw van de transitievergoeding voor iedere werknemer 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar bedraagt en de verhoogde opbouw voor oudere werknemers en/of lange dienstverbanden komt te vervallen.

Compensatieregelingen transitievergoeding

14. U bent nagegaan of u op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald bij ontslag van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer (104 weken). U kunt compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het UWV vanaf 1 april 2020 (indienen kan tot 30 september 2020).

15. U weet dat u in de toekomst compensatie voor de transitievergoeding kan aanvragen, indien u overgaat tot ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (104 weken).

16. U weet dat u in beginsel medewerking moet verlenen aan een voorstel tot beëindiging van het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (104 weken; en uitbetalen van de transitievergoeding) 

17. U weet dat er per 1 januari 2021 een compensatieregeling met betrekking tot de transitievergoeding komt, indien u de praktijk vanwege ziekte, pensionering of overlijden moet staken (en de praktijk niet overdraagbaar is).

Ontslag

18. U weet dat u meerdere ontslaggronden kunt combineren om tot ontslag te komen; dat heet "cumulatiegrond" (of "i-grond"). In dat geval heeft de rechter de bevoegdheid een halve transitievergoeding extra toe te kennen. 

Uitzenden en payrolling

19. U weet dat het inhuren van uitzendkrachten en/of payrollwerknemers mogelijk duurder wordt. Informeer bij het uitzendbureau waar u zaken mee doet. 

Alles wat u moet weten over de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
personeelszaken

Recent nieuws