Fresh Unieke Mondzorg en Leger des Heils sluiten samenwerkingsovereenkomst

05 februari 2018

Eind januari hebben Fresh Unieke Mondzorg en het Leger des Heils een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de mondzorg aan kwetsbare ouderen, (ex-) verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die zijn aangewezen op steun van het Leger des Heils.

In de eigen verpleeghuizen van het Leger des Heils in Almere, Maarssen, Rotterdam en Baarn verleent Fresh Unieke Mondzorg (mobiele) mondzorg en ondersteunt managers en verzorgenden, zodat ze goed in staat zijn bewoners te helpen met de dagelijkse mondverzorging. De keten zorgt er verder voor dat de instellingen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van mondzorg voldoen.
De organisaties richten zich tevens op de mondzorg van mensen in inloopcentra en opvangcentra van het Leger des Heils. Daar komen veel (ex)verslaafden, psychiatrische patiënten en mensen die alles zijn kwijtgeraakt en geen uitweg meer zien. In eerste instantie gaat het er om hen pijnvrij te houden van mondproblemen. Maar daarnaast is het de doelstelling om ze weer een toonbaar gebit te geven. Want zonder toonbare lach, is het moeilijk een nieuw bestaan op te bouwen en mee te doen in de samenleving.
De zorg wordt daar waar mogelijk bekostigd uit reguliere vergoedingen en subsidies, maar deels ook uit sponsoring door Fresh Unieke Mondzorg en dentale bedrijven.
Fresh Unieke Mondzorg en het Leger des Heils gaan de samenwerking voor onbepaalde tijd aan en zullen jaarlijks de voortgang evalueren. Beide organisaties werken vanuit de gedachte dat iedereen in Nederland een goede mondzorg dient te krijgen, ook mensen aan de zelfkant van de samenleving die op een bepaald moment niet (meer) in staat zijn hun eigen zorg te regelen. Het doel is dat ze zelf weer de regie over hun eigen leven nemen, en dus ook over hun mondzorg.
 

0 reacties op Fresh Unieke Mondzorg en Leger des Heils sluiten samenwerkingsovereenkomst