Geactualiseerd tarievenboekje online

14 maart 2017
Patiënt in de stoel

Er is een nieuwe online versie van het tarievenboekje beschikbaar. Daarin zijn de veranderingen in de prestaties en tarieven per 1 maart 2017 verwerkt.

Ook het boekje met algemene voorwaarden is aangepast. De aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de tarieven die de NZa per 1 maart heeft doorgevoerd.

Voor in het eerder verzonden ‘papieren’ tarievenboekje (met tarieven per 1 januari 2017) is een overzicht beschikbaar van de wijzigingen. U kunt deze printen en in uw boekje voegen.

Printversie wijzigingen per 1 maart (pdf; print deze liggend en dubbelzijdig).

Lees meer over: tarieven

0 reacties op Geactualiseerd tarievenboekje online