Gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter

11 juli 2017
Bescherming van het kind

Ongeveer een op de drie mondzorgpraktijken maakt nog geen gebruik van een meldcode bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).

Van de onderzochte mondzorgpraktijken maakt 65% procent al wel gebruik van een meldcode. Behalve in de mondzorg gebeurt het signaleren ook in andere sectoren in de zorg nog onvoldoende, concludeert de IGZ in het onderzoek (pdf). De inspectie roept alle betrokken partijen op een stevige inhaalslag te maken in het professioneler en effectiever omgaan met deze problematiek.

De inspectie neemt de komende jaren de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld mee in haar toezicht. Ze kijkt per sector op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden.

De KNMT heeft voor de mondzorg een eigen meldcode ontwikkeld, inclusief een handige stappenkaart voor in de praktijk. Om te helpen de meldcode te implementeren is er een checklist en een e-learning.

0 reacties op Gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter