facebook

Geef kort uw mening over de koers van uw beroepsvereniging

Arjen
van
Driel
2 minuten
Computerapple
De KNMT vind het belangrijk dat tandartsen in ’the lead’ zijn en blijven als het gaat om de tandheelkundige beroepsuitoefening en de zorg aan patiënten. Het bestuur wil graag horen wat voor u belangrijk is en heeft u gemaild met een korte webenquête.

Welke acties en initiatieven verwacht u?

Met andere woorden, aan welke onderwerpen moet de KNMT de komende tijd vooral aandacht besteden en op welk vlak verwacht u concrete initiatieven en acties van de KNMT.

Geef uw mening over 18 stellingen

In de afgelopen weken hebben we de ledenraad geraadpleegd over de zwaartepunten van het beleid in de komende jaren. Daarnaast zijn we met een klankbordgroep van leden in gesprek gegaan over wat de KNMT de eerstvolgende jaren te doen staat. Een samenvatting hiervan is vervat in 18 stellingen over het toekomstige KNMT-beleid, die we via een webenquête graag aan u als lid van de KNMT ter beoordeling voorleggen.

Alle tandartsleden hebben via mail de enquête ontvangen

Deze webenquête is toegestuurd aan alle tandartsleden van wie bij de KNMT een e-mailadres bekend is en die hebben aangegeven mails te willen ontvangen. Tandartsspecialisten lopen een ander traject met betrekking tot hun visie voor de komende jaren.

Antwoorden niet gekoppeld aan personen

De enquête wordt vertrouwelijk uitgevoerd door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP). Hierdoor zal bij de KNMT op geen enkele wijze bekend zijn van wie individuele antwoorden afkomstig zijn.

Wacht niet te lang met invullen

Op 8 november sluit de enquête.

Vragen of geen mail ontvangen

Als u vragen heeft over deze webenquête neemt u contact op met Ledenservice .

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen