Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn Tandheelkundige radiologie

24 mei 2018

De KNMT heeft de richtlijn Tandheelkundige radiologie (2015) herzien. De concepttekst voor de nieuwe richtlijn is klaar en de KNMT nodigt haar leden uit om hier uiterlijk 30 mei aanstaande op te reageren.

Hoe kunt u reageren op de concepttekst? De commentaartermijn is inmiddels verstreken.

  1. Lees de concept KNMT- richtlijn Tandheelkundige radiologie (pdf)
  2. Zet uw reactie in commentaarformulier.
  3. Stuur uw ingevulde commentaarformulier uiterlijk 30 mei aanstaande naar LS@knmt.nl.

Het commentaar wordt besproken en verwerkt door de richtlijnwerkgroep. Daarna wordt de nieuwe richtlijn gepubliceerd op www.knmt.nl/richtlijnen.

Zodra de richtlijn definitief is, helpt de KNMT haar leden verder om de benodigde wijzigingen te implementeren.

Waarom een actualisatie?
De stralingswetgeving is per 6 februari 2018 op onderdelen aangepast. Het Besluit basis-veiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit stralingsbescherming (Bs). Tevens zijn diverse ministeriele regelingen aangepast en samengevoegd.

De voorliggende concept richtlijn ‘vertaalt’ de wetgeving naar de tandheelkundige radiologische toepassing en geeft duiding en invulling aan de wettekst. Daartoe zijn behalve de wetteksten ook Europese richtlijnen geraadpleegd en is advies ingewonnen bij experts in het veld, waaronder de ANVS, de tandheelkundige beroepsverenigingen KNMT en ANT, de NVDMFR, de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) en enkele wetenschappelijke verenigingen.

Met deze actualisatie vervalt niet alleen de ‘oude’ Richtlijn Tandheelkundige Radiologie maar ook het KNMT- standpunt; CBCT in de mondzorg (2012). De nieuwe inzichten hier omtrent zijn ook mee genomen.

Meer over de nieuwe regelgeving voor Radiologie

Lees meer over:

0 reacties op Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn Tandheelkundige radiologie