Geen nieuwe argumenten van Bruins op Kamervragen over taakherschikking

27 november 2018
Tweede Kamer

Minister Bruins voor Medische Zorg komt niet met de gevraagde aanvullende argumentatie in zijn beantwoording van de vele vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld over het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist. "Ik ben voor taakherschikking, ook wanneer de minister van OCW op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan besluit om meer tandartsen op te leiden", aldus Bruins. "Het een hoeft het ander niet uit te sluiten."

Met zijn opmerking, die hij doet in een brief aan de Eerste Kamer, lijkt de minister voor te sorteren op de ramingen van het Capaciteitsorgaan. KNMT-voorzitter Wolter Brands noemt dit opvallend. 'De minister lijkt voor het eerst te erkennen dat er in Nederland wel degelijk sprake is van een tekort aan tandartsen, daar waar dat jarenlang is ontkend.' Voor de KNMT blijft het dan ook de vraag waarom de minister zijn plannen wil doorzetten, wetend dat de oplossing voorhanden is, namelijk het opleiden van meer tandartsen.

Brands: "'Het tandartsentekort is jarenlang onder het tapijt geschoven en nu het onderkend is, lijkt het er opeens niet meer toe te doen. Wij zullen de Kamerleden dan ook in een uiterste poging oproepen de minister te vragen zijn voorbarige plannen stop te zetten nu duidelijk is geworden dat de belangrijkste reden voor taakherschikking is verdwenen."

Total votes: 34
Lees meer over: taakherschikking

0 reacties op Geen nieuwe argumenten van Bruins op Kamervragen over taakherschikking