facebook

Geen privacyzorgen om overdracht patiëntendossiers bij praktijkovername

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Shutterstock patientendossier
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het niet nodig om patiënten bij praktijkoverdracht expliciet om toestemming te vragen voor overdracht van hun dossier aan de nieuwe zorgverlener. Dat meldt VvAA. De Autoriteit komt hiermee terug op haar eerdere standpunt dat die toestemming wel expliciet zou moeten worden gevraagd.

Dat laatste standpunt nam de Autoriteit Persoonsgegevens in toen een zorgverlener haar in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vroeg welke termijn zij haar patiënten moest geven voor het maken van bezwaar tegen de overdracht van hun dossiers aan een collega-zorgverlener, die een deel van haar praktijk zou overnemen.

Gevolgen in alle zorgsegmenten

Omdat het advies – dat de AVG verlangt dat iedere patiënt expliciet toestemming voor overdracht moet geven – in alle zorgsegmenten gevolgen zou hebben voor de continuïteit van zorg, trok VvAA bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan de bel. Immers, stelde VvAA, bij het uitblijven van een expliciete toestemming zou een groot deel van de patiënten bij de overdracht van hun dossier naar een andere praktijk of instelling, geen zorgverlener meer hebben. Daarnaast zou in zo’n situatie medische informatie over de patiënt, zoals uitslagen van onderzoeken en rapportages, kunnen gaan ‘zweven’.

Huidige handelwijze in lijn met de privacyregels

Volgens VvAA is bovendien de gebruikelijke handelwijze – informeren over overdracht en gelegenheid voor bezwaar – in lijn met de privacyregels én het beroepsgeheim. Na afstemming met juristen van de KNMT, LHV en KNMG heeft VvAA bovendien aangevoerd dat het advies van de AP afwijkt van de richtlijnen van de KNMT en een Standpunt van de KNMG. De KNMT en de LHV hebben het standpunt van VvAA expliciet onderschreven.

Standpunt VvAA klopt

In een reactie beaamde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het standpunt van VvAA klopt, dat zij de visie van VvAA zal volgen en dat zij haar standpunt over de eisen aan de overdracht van patiëntengegevens bij een praktijkoverdracht binnenkort op haar site zal publiceren.

Bezwaar binnen redelijke termijn door patiënt

Concreet betekent dit dat zorgverleners die hun praktijk overdragen, hun patiënten daarover moeten informeren en ze laten weten dat hun dossier aan de opvolger wordt overhandigd, zodat deze in staat is de zorg te continueren. Patiënten moeten wel in staat worden gesteld hiertegen binnen een redelijke termijn bezwaar te kunnen maken. VvAA noemt hierbij vier weken na de kennisgeving, of 6 tot 8 weken in de vakantieperiode.

Daarna aan opvolger overdragen

Het is aan te raden aan te geven dat deze handelwijze volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG. Als de bezwaartermijn zonder reactie is verstreken, kunnen de dossiers aan de opvolger worden overgedragen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
patientendossiers

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen