facebook

Geen RI&E en/of plan van aanpak? Dan direct een boete

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
3 minuten
Risico
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) scherpt in 2020 de handhaving op het ontbreken van een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E), het plan van aanpak of het basiscontract aan. Dit kan, mede door de nieuwe manier van controleren, leiden tot meer boetes.

RI&E nodig om veilige werkomgeving te borgen en bevorderen

In een RI&E brengen werkgevers – zoals praktijkhoudende tandartsen – de werkgerelateerde risico’s in kaart. Op basis van de RI&E wordt vervolgens een plan van aanpak gemaakt om risico’s te voorkomen of aan te pakken. Daarmee borgen praktijken een veilige werkomgeving en bevorderen ze dat medewerkers gezond blijven.

Handhaving opnieuw aangescherpt door achterblijven gebruik RI&E

Omdat het gebruik van de RI&E in bedrijven achterblijft, gaat de Inspectie SZW in 2020 intensiever controleren én handhaven. Naast het bestaande bezoek aan de praktijk om te controleren op de aanwezigheid van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract arbodienstverlening, vraagt de Inspectie SZW deze stukken nu ook alleen schriftelijk op. Dit, samen met de uitbreiding van de handhavingscapaciteit, kan leiden tot meer controles en boetes. 
 

Boetes lopen flink op, tot duizenden euro's

De boetes voor het ontbreken van de stukken kunnen, afhankelijk van de grootte van de praktijk, flink oplopen:

  • € 4.500 als de RI&E ontbreekt;
  • € 3.000 als het plan van aanpak ontbreekt;
  • € 1.500 als de praktijk geen basiscontract arbodienstverlening heeft.

Vraag basiscontract op bij arbo-dienst of bedrijfsarts

In een basiscontract arbodienstverlening staan werkafspraken over taken waarvoor de praktijkhouder zich volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet laten bijstaan door zogenaamde kerndeskundigen, zoals deskundige begeleiding bij ziekte. 

Geen basiscontract in het dossier? Vraag deze dan op bij de arbo-dienst of de bedrijfsarts. Tandarts-praktijkhouders die de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering afnemen, kunnen het basiscontract arbodienstverlening van KNMT-partner ArboNed gebruiken (ondertekening door ArboNed is niet nodig). 

Regel het goed met de KNMT RI&E manager 

De KNMT lanceerde vorig jaar de nieuwe branche-RI&E tandheelkundige praktijken. Inmiddels hebben ruim 500 KNMT-leden de nieuwe RI&E uitgevoerd en waardoor zij beschikken over een actueel plan van aanpak. Het gebruik van de RI&E-manager is onderdeel van de KNMT-praktijkmodule en daarmee kosteloos voor praktijkhoudende KNMT-leden. Niet-leden betalen €599,- per jaar.

Meer informatie over de KNMT RI&E Manager

Hulp nodig bij de RI&E: volg de cursus ‘RI&E op orde in een halve dag’

Hoewel de vernieuwde RI&E eenvoudiger en sneller is in het gebruik, hoort de KNMT dat  tandartsen en praktijkmanagers er soms tegenop zien om er mee aan de slag te gaan. Daarom heeft de KNMT Academy de cursus RI&E op orde in een halve dag ontwikkeld. In deze cursus worden tandarts-praktijkhouders, praktijkmanagers en assistenten door Arbo-experts begeleid bij het maken van een RI&E en een plan van aanpak. Iedere deelnemer ontvangt na de cursus de zogenaamde toetsbrief waardoor de uitgevoerde RI&E voldoet aan de wettelijke eisen. Praktijken met meer dan 25 medewerkers hoeven de RI&E dan ook niet meer te laten toetsen door een arbo-deskundige en besparen daarmee circa € 1.000.

Meer informatie en aanmelden

KNMT Academy
praktijkhouders
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
gezond en veilig werken

Recent nieuws

Coronavirus
82 minuten