Gelijke behandeling gevraagd voor patiënten in Wlz

22 november 2017
Oudere bij de tandarts

Er moet een einde komen aan de ongelijke behandeling tussen cliënten in de Wet langdurige zorg, die leidt tot verschillen in aanspraak op mondzorg. Die oproep aan het ministerie van VWS doet een aantal verenigingen in de mondzorg, waaronder de KNMT.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) maken cliënten die in een zorginstelling verblijven ook aanspraak op aanvullende zorg, waaronder mondzorg. Cliënten die zelfstandig wonen hebben daarentegen geen recht op overige zorg vanuit de Wlz maar ontvangen deze op basis van de Zorgverzekeringswet.

Voor mondzorg leidt dit tot verschillende aanspraken voor mensen met dezelfde Wlz-indicatie. Dat is ongewenst, zo vinden de mondzorgverenigingen. Bij een gelijke indicatie zou de aanspraak gelijk moeten zijn, zo stellen de partijen.

Het Zorginstituut heeft recent het advies 'Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz' uitgebracht aan het ministerie van VWS. Dat heft de verschillen deels op maar niet helemaal, vanwege mogelijk uitvoeringsproblemen. De mondzorgpartijen zijn echter van mening dat de zorgbehoefte en de indicatie leidend moeten zijn en niet de uitvoeringspraktijk.

Ze hopen alsnog met het ministerie tot een uniforme oplossing voor iedereen met een zelfde zorgbehoefte te komen.

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De oproep wordt gedaan door de volgende organisaties:

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT);
  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT);
  • Centraal Orgaan Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt);
  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM);
  • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT);
  • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd);
  • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG).
     
Total votes: 128

0 reacties op Gelijke behandeling gevraagd voor patiënten in Wlz