facebook

Gevolgen inkoopbeleid mondzorg 2020 Zilveren Kruis beperkt voor tandartsen

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Hkz
De gevolgen van het inkoopbeleid mondzorg 2020 van het Zilveren Kruis zijn voor de tandartsen beperkt, aldus de KNMT. De zorgverzekeraar heeft drie speerpunten: (1) er komt mogelijk een overeenkomst prothetiek voor preferred providers (inmiddels uitgesteld); (2) de voorwaarden voor de overeenkomst CBT’s worden aangescherpt; (3) tandartsen krijgen spiegelinformatie om eigen behandelbeleid te evalueren.

KNMT in gesprek over preferred providers

De KNMT wil met Zilveren Kruis in gesprek gaan over de ideeën met betrekking tot een specifieke overeenkomst prothetiek voor preferred providers.

KNMT: machtigingsbeleid niet afhankelijk van Cobijt-accreditatie

Zilveren Kruis gaat de voorwaarden van de overeenkomst CBT’s aanscherpen. In de overeenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen wel of geen Cobijt-accreditatie. Dit heeft gevolgen voor het al dan niet machtigingsvrij kunnen declareren. De KNMT is van mening dat een machtigingenbeleid niet zou moeten afhangen van een Cobijt-accreditatie, maar van het handelen van het CBT in praktijk.

Spiegelinformatie is een prima initiatief

De KNMT vindt het een prima initiatief van Zilveren Kruis om spiegelinformatie aan tandartsen ter beschikking te stellen, zodat zij inzicht krijgen in hun behandelbeleid ten opzichte van het veld. Navraag bij  Zilveren Kruis leert dat de spiegelinformatie- die tandartsen in voorgaande jaren ook kregen -  op detailniveau is en een goede vergelijking geeft van het beleid van de tandartspraktijk met vergelijkbare praktijken.

Maximumtarieven tandprothetische zorg voor 100 procent in rekening te  brengen

Uit bestudering van de concept overeenkomst tandprothetische zorg 2020 bleek dat de overeenkomst vanaf 2020 ook wordt aangeboden aan tandprothetici. Deze overeenkomst geldt in 2019 alleen voor tandartsen. De inhoud van de overeenkomst is nauwelijks veranderd. In tegenstelling tot VGZ en CZ heeft Zilveren Kruis bepaald dat de maximumtarieven van de NZa voor de volle 100% in rekening kunnen worden gebracht. De KNMT is het hiermee volledig eens .

Nadere informatie over het inkoopbeleid

Nader commentaar en reactie van de KNMT op het inkoopbeleid van Zilveren Kruis. (pdf)

Binnenkort zal KNMT ingaan op de inhoud van de overeenkomsten 2020 van Zilveren Kruis.

zorgverzekeraars

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen