facebook

Gevraagd: Ervaringen van tandartsen met asielzoekers

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Coa
De KNMT is op zoek naar tandartsen die hun ervaringen met mondzorg aan asielzoekers in hun praktijk willen delen. Dat kan ertoe bijdragen dat de KNMT de mondzorg aan deze groep optimaal kan ondersteunen. Betreffende tandartsen wordt gevraagd enkele vragen te beantwoorden.

Vragen over uw ervaringen

Graag zouden we de volgende vragen beantwoord willen hebben:

  1. Hoe lang heeft u mondzorg geleverd of levert u mondzorg aan asielzoekers?
  2. Indien van toepassing: waarom bent u gestopt met het leveren van deze zorg?         
  3. Hoe is uw ervaring met het sluiten van een overeenkomst voor het leveren van de zorg?
  4. Wat is uw ervaring met de geleverde zorg zowel inhoudelijk als kwantitatief?
  5. Wat zijn uw positieve ervaringen met het leveren van deze zorg?
  6. Tegen welke problemen loopt u of liep u aan bij het leveren van deze zorg?
  7. Maakt(e) u gebruik van een tolk?

Antwoorden insturen vóór 7 maart

Tandartsen kunnen hun antwoorden tot uiterlijk 7 maart 2019 mailen aan: i.de.zeeuw@knmt.nl

KNMT bespreekt resultaten met onder meer COA

De KNMT zal de resultaten bespreken met de Commissie Bijzondere Zorggroepen van de KNMT en de Taskforce Asielzoekers, een structureel overleg van de KNMT met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en verder met Arts & Zorg, die de medische en tandheelkundige zorg voor asielzoekers organiseert in opdracht van het COA en in samenwerking met zorgverzekeraar DSW.

Meer over mondzorg aan asielzoekers

asielzoekers

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen