Gezocht: casussen huiselijk geweld en kindermishandeling

23 oktober 2017
Bescherming van het kind

De KNMT is op zoek naar casussen uit de mondzorg over kindermishandeling en huiselijk geweld. De casussen dienen om een nieuw afwegingskader te ontwikkelen en te testen. Het kader helpt tandartsen bij het kiezen van vervolgstappen als ze vermoeden dat een patiënt slachtoffer is van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Het nieuwe afwegingskader, dat op 1 januari 2019 in werking moet treden, wordt in een werkgroep ontwikkeld. Om een bruikbaar afwegingskader te kunnen ontwikkelen en testen zijn casussen nodig, bijvoorbeeld over wilsonbekwaamheid bij ouderen of over mishandeling van kinderen of volwassenen in de huiselijke sfeer. De casussen worden anoniem ingebracht en behandeld, dus zonder namen van zorgverleners, praktijken en patiënten.

Als u een casus heeft die u wilt delen met de werkgroep, kunt u die mailen aan beleidsadviseur Carla Schenkeveld van de KNMT. De verzamelde casuïstiek wordt vervolgens ingebracht in de werkgroep door uw collega mevrouw de Groot-Nievaart, die hierin namens de KNMT participeert.

Alles over de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Total votes: 76

0 reacties op Gezocht: casussen huiselijk geweld en kindermishandeling