Gezocht: Hoofdvisiteurs

29 juli 2019

Nu steeds meer tandartsen en praktijken zich laten visiteren is de KNMT op zoek naar extra hoofdvisiteurs. Iets voor u?

Update 12-09-2019 | Het is gelukt: we hebben onze hoofdvisiteurs gevonden!

De hoofdvisiteurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de gevisiteerde en zijn eindverantwoordelijk voor het verloop van de visitatie. Na de visitatie koppelen zij de bevindingen terug en stellen het visitatieverslag op.

Een hoofdvisiteur is in ieder geval ongeclausuleerd BIG-geregistreerd en lid van de KNMT. Daarnaast is hij of zij praktiserend algemeen practicus en bereid om minimaal 6 visitaties per jaar uit te voeren.

Meer informatie over KNMT Visitatie

0 reacties op Gezocht: Hoofdvisiteurs