Gezocht: tandartsen die betrokken zijn bij het nieuwkomersonderzoek van vluchtelingenkinderen

13 augustus 2019

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft de conceptrichtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen ontwikkeld en biedt deze nu ter commentaar aan. In deze richtlijn is ook aandacht voor de mondgezondheid van de doelgroep.

De commentaartermijn is inmiddels verstreken.

De conceptrichtlijn is er op gericht de gezondheid van vluchtelingenkinderen te verbeteren door preventie en vroegsignalering.

Commentaar geven op de conceptrichtlijn

Tandartsen die betrokken zijn bij het nieuwkomersonderzoek van vluchtelingenkinderen konden tot 2 september commentaar geven op de conceptrichlijn. De KNMT biedt de commentaren aan bij de NVK.

Vervolgtraject na de commentaarronde

De werkgroep die de conceptrichtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van meerdere (wetenschappelijke) verenigingen en organisaties. Tandarts-pedodontoloog Puck van Meurs neemt namens de KNMT deel aan dit traject. De werkgroep zal de ontvangen commentaren verwerken in een definitieve versie van de richtlijn waarna de autorisatiefase start.

Total votes: 52

0 reacties op Gezocht: tandartsen die betrokken zijn bij het nieuwkomersonderzoek van vluchtelingenkinderen