Gezocht: tandartsen die internationale preventie-enquête willen invullen

19 februari 2019

Hoe kijken tandartsen in zes Europese landen aan tegen het preventief advies voor volwassen patiënten? Deze vraag staat centraal in de enquête van het ADVOCATE-project, waaraan ook ACTA deelneemt. Nederlandse tandartsen kunnen de vragenlijst online invullen.

Onderzoek in zes landen

Het Europese ADVOCATE-project (Added Value for Oral Healthcare)  wil de houding van tandartsen ten aanzien van het preventief mondzorgadvies onderzoeken in zes landen, te weten: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Duitsland, Hongarije en Nederland. In het project werken meerdere Europese universiteiten uit deze landen samen 

Online vragenlijst invullen

Tandartsen uit de betreffende landen wordt gevraagd om online een anonieme vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 10 tot 15 minuten. Nederlandse tandartsen kunnen de vragenlijst in hun eigen taal invullen. De vragenlijst dient vóór 10 maart ingevuld te worden.

Landen met elkaar vergelijken

De uitkomsten van het onderzoek, waarin de verschillende landen met elkaar worden vergeleken, zullen te zijner tijd ook worden gepresenteerd aan de nationale beroepsverenigingen.

Total votes: 14
Lees meer over: preventieve tandheelkunde

0 reacties op Gezocht: tandartsen die internationale preventie-enquête willen invullen