Gezocht: testpraktijken voor implementatie richtlijnen

30 juli 2018
Logo Kennisinstituut Mondzorg

Het Kennisinstuut Mondzorg (KIMO) zoekt nog enkele mondzorgpraktijken als testpraktijk voor de implementatie van 3 richtlijnen: peri-implantaire infecties, implantaatgedragen prothese in de bovenkaak en implantaatgedragen prothese in de onderkaak.

Samen met 10 testpraktijken wil het KIMO met de richtlijnontwikkelaars en de beroepsverenigingen (KNMT, ANT en FTWV) een implementatieplan opstellen, toepassen en evalueren voor deze drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR). In deze richtlijnen wordt een overzicht gegeven van de diagnostiek, de behandeling en de nazorg. Specifieke aandacht wordt besteed aan de preventie van peri-implantaire infecties. Naast mondzorgpraktijken kunnen ook IQualgroepen mee doen. Iets voor u? Aanmelden kan tot 15 augustus.

Wie kunnen meedoen?

Het KIMo zoekt meerdere soorten praktijken:

 • algemene mondzorgpraktijken met enthousiaste zorgverleners die kritisch hun eigen handelen willen toetsen; 
 • praktijken met veel of weinig patiënten met implantaten;
 • een aantal mondzorgpraktijken die zelf implantaat gedragen prothesen plaatsen;
 • praktijken uit de stad en uit minder verstedelijkt gebieden;

Daarnaast zoekt het KIMO een ketengroep en een IQual-groep.

Wat wordt er van u gevraagd?

Van u wordt gevraagd dat u:

 • Deelneemt aan 4 bijeenkomsten van 1,5 uur:
  • centrale startbijeenkomst;
  • lokale afsprakenbijeenkomst met de betrokken lokale disciplines;
  • lokale tussentijdse evaluatie;
  • centrale slotbijeenkomst.
 • Het gezamenlijk ontwikkelde implementatieplan uitvoert
 • Enkele patiëntgegevens verzamelt voor de evaluatie.

Wat levert deelname op?

 • Actuele kennis over de implantologische behandeling in de algemene praktijk.
 • Een plan van aanpak voor het werken volgens de drie klinische praktijkrichtlijnen
 • Systematisch inzicht in het eigen handelen bij patiënten met een implantaat.
 • Input voor de landelijke implementatie van de drie klinische praktijkrichtlijnen
 • KRT-punten voor het bijwonen van de bijeenkomsten.

Duur van het project

Het project heeft een looptijd van één jaar. De startbijeenkomst staat gepland voor september 2018 en de slotbijeenkomst voor juni 2019.

Aanmelden als testpraktijk

U kunt uw praktijk of groep van praktijken aanmelden voor 15 augustus 2018 bij Laurie Ickenroth, KIMO, door een mail te sturen naar laurie.ickenroth@hetkimo.nl of te bellen met 06-51799084.

0 reacties op Gezocht: testpraktijken voor implementatie richtlijnen