facebook

Goede respons op enquête (Ont)Regel De Zorg

Arjen
van
Driel
1 minuut
Ontregel de zorg logo
Zo’n 400 tandartsen hebben meegedaan aan de enquête van (Ont)Regel De Zorg over onnodige administratieve handelingen en regels in de mondzorg. Een eerste stap naar concreet schrappen van wat overbodig is.

De afgelopen weken konden alle tandartsen aangeven welke regels volgens hen overbodig zijn en geschrapt kunnen worden.

Werktijd, administratieve handelingen en belasting in beeld

Via de enquête is inzichtelijk gemaakt hoeveel werktijd tandartsen besteden aan administratieve handelingen, welke handelingen zij als belastend ervaren en waarom en voor wie die handelingen worden uitgevoerd. Momenteel wordt de respons van de deelnemers aan de enquête geanalyseerd.

Vervolg in september voor concrete acties

In september zijn de uitkomsten van de enquete bekend en wordt op basis daarvan zo mogelijk een schrapsessie gehouden. In een schrapsessie wordt de opbrengst van de enquête samengevat en wordt gekeken welke regels daadwerkelijk kunnen verdwijnen. Uit de schrapsessie wordt vervolgens een schrapagenda opgesteld met concrete acties.

VvAA, Argumentenfabriek en KNMT samen voor minder regels

De KNMT hield de enquête samen met ledencollectief VvAA en de Argumentenfabriek in het kader van het door het ministerie van VWS omarmde project (Ont)regel de Zorg. In dat project formuleren verschillende beroepsgroepen via schrapsessies haalbare en concrete schrapacties. De opbrengst van die schrapsessies tot nu toe hebben de basis gevormd voor het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS.

Meer over (Ont)Regel De Zorg

bureaucratie
regeldruk

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen