facebook

Heeft u een al een Functionaris Gegevensbescherming geregeld?

Arjen
van
Driel
1 minuut
Fgschild-728x400
Weet u of u verplicht bent een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen? En wat die functie inhoudt en hoe u een functionaris vindt?

Wanneer is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming verplicht?

Volgens de AVG is het aanstellen van een FG verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit eind 2018 verduidelijkt, en aangegeven dat bij mondzorgpraktijken een verwerking grootschalig als:

  • de praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten heeft ingeschreven óf als die gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandelt;
  • én de gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan.

Als aan deze 2 voorwaarden is voldaan, is de mondzorgpraktijk verplicht een Functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Dit geldt voor een deel van de mondzorgpraktijken.

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming in?

Kort gezegd: een FG waakt over de persoonsgegevens van patiënten en medewerkers en de verwerking daarvan. Daar hoort een aantal taken en vaardigheden bij. De FG is ook de contactpersoon van de praktijk richting betrokkenen, zoals patiënten, medewerkers en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe stelt u een Functionaris Gegevensbescherming aan?

U kunt bijvoorbeeld een medewerker van de mondzorgpraktijk aanstellen als FG, maar ook een FG gezamenlijk aanstellen binnen de kring of regio. Ook is er de optie dat een gespecialiseerde FG van een extern bedrijf door u wordt ingeschakeld. HR Rendement heeft recent een vergelijking gemaakt tussen aanbieders van een externe FG.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
privacy

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen