Help mee: ideeën om regeldruk en administratieve lasten te verlagen

18 november 2015
In overleg

Tandartsen en hun team willen in de eerste plaats voor mensen zorgen. Dat daarbij regels gelden is onvermijdelijk voor de kwaliteit en de transparantie van de zorg. Maar er zijn er ook die de arts noch de patiënt verder helpen en die een onnodige belasting vormen. Helpt u mee ze op te sporen?

De KNMT gaat de komende maanden nader in gesprek met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars over het wegnemen van overbodige regels en formulieren. Het doel is om de regeldruk te verminderen en de administratieve lasten te verlagen – en zo ruimte maken die aan de patiënt besteed kan worden. Om een optimaal beeld te krijgen van welke regels overbodig zijn, of onnodig ingewikkeld, en welke administratieve handelingen tot onzinnig tijdverlies leiden, heeft de KNMT de hulp van haar leden nodig.

  • Kent u overbodige regels van de overheid, zorgverzekeraars en andere partijen of instellingen buiten uw eigen praktijk?
  • Kent u regels die eenvoudiger kunnen zonder aan validiteit in te boeten?
  • Kent u regels waarin verschillende partijen beter samen kunnen optrekken? Bijvoorbeeld door niet elk een eigen uitvraag te doen maar samen data op te halen?

Meld het de KNMT!

Bekijk het initiatief van Zorgverzekeraars Nederland

De KNMT verzamelt de binnengekomen tips, vat ze in een actieplan en legt die voor bij de relevante partijen.

Bekijk het initiatief van het ministerie van VWS

Lees meer over:

0 reacties op Help mee: ideeën om regeldruk en administratieve lasten te verlagen