Help mee in de procedure tegen SENA

12 juni 2017
Radio

De KNMT vraagt de hulp van haar leden in de rechtszaak die de vereniging momenteel voert tegen SENA. Beantwoordt u een korte vraag?

De KNMT vindt dat SENA tandartspraktijken ten onrechte aanslaat voor het afspelen van muziek in de wacht- en/of behandelkamer. De KNMT eist dat SENA stopt met het incasseren van nabuurrechtelijke vergoedingen voor het afspelen van muziek bij alle tandartspraktijken. Ook wil de KNMT dat SENA reeds geïnde bedragen (deels) terugbetaalt. Hierover heeft de KNMT een rechtszaak aangespannen. Die ligt momenteel ter beoordeling voor bij de rechter.

Sena stelt dat zij, vooruitlopend op een uitspraak in de zaak, haar beleid al heeft gewijzigd. Tandartspraktijken met een wachtruimte die niet groter is dan 15m2 en niet meer dan 3 stoelen in de wachtruimte zijn nu al vrijgesteld van het betalen van de vergoeding voor nabuurrechten. De KNMT heeft signalen ontvangen dat enkele praktijken, die aan dit criterium voldoen, inmiddels een creditnota van SENA hebben ontvangen.

Om een beeld te krijgen van het totale aantal praktijken dat volgens SENA voor een dergelijke creditnota in aanmerking komen, heeft de KNMT uw hulp nodig. We vragen u dan ook een korte vraag te beantwoorden.

Help mee en beantwoord de vraag

0 reacties op Help mee in de procedure tegen SENA