Henk Donker in bestuur Europese federatie tandartsenorganisaties

16 november 2018

Henk Donker, penningmeester van de KNMT, is benoemd tot bestuurslid van de Council of European Dentists. De CED is de Europese federatie van tandartsenorganisaties. Donker werd met een ruime meerderheid gekozen tijdens de najaarsvergadering in Brussel.

 Hij vervangt Alexander Tolmeijer, die de afgelopen jaren namens de KNMT deel uitmaakte van het CED-bestuur. Hiermee is de KNMT er wederom in geslaagd een internationale bestuursfunctie te bemachtigen. 

CED vertegenwoordigt 340.000 tandartsen

In de federatie zijn 30 landen vertegenwoordigd; Nederland is dat via de KNMT. De CED vertegenwoordigt via de aangesloten beroepsorganisaties 340.000 tandartsen en houdt zich bezig met de lobby binnen de Europese Unie. Daarbij richt ze zich op de drie belangrijkste EU-geledingen die een rol spelen bij de totstandkoming van wetten en regels: de Europese Commissie, het EU-parlement en de Raad van Ministers, waarin ministers van de EU-landen zitting hebben.

Opkomen voor belangen tandartsen en mondzorg

De meeste beslissingen in de EU worden ‘trialogue’ genomen, dus in samenspraak tussen deze drie geledingen. Langs deze weg wil de CED opkomen voor de belangen van tandartsen en mondzorg. Daartoe legt ze bijvoorbeeld standpunten vast in CED-resoluties en brengt deze via onder meer rechtstreeks contact met ambtenaren van de Europese Commissie en EU-parlementsleden over.

Lees ook: Europa, best belangrijk... voor de mondzorg in Nederland

Total votes: 51

1 reactie op Henk Donker in bestuur Europese federatie tandartsenorganisaties