facebook

Henk Donker penningmeester Europese tandartsenorganisatie CED

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Ced2019
Tijdens de algemene vergadering van de Council of European Dentists (CED) op vrijdag 22 november in Brussel, is KNMT-bestuurslid Henk Donker (links op foto) benoemd tot penningmeester van deze organisatie. Ook werden enkele nieuwe standpunten – onder meer over amalgaam en vaccinatie  - van de CED geaccordeerd.

Donker zet zich in voor een financieel bestendige Council of European Dentists

Henk Donker neemt de rol van penningmeester over van de Brit Mick Armstrong. Samen met CED-voorzitter Marco Landi vormt Donker het dagelijks bestuur van de CED.  De nieuwe penningmeester wil zich de komende jaren – mede met het oog op de naderende Brexit - inzetten voor een financieel bestendige toekomst van de CED. Naast zijn nieuwe functie blijft Donker voorzitter van de CED-werkgroep Oral Health en Antimicrobial Resistence.

Resolutie om tandarts en ketens juridisch gelijk aan te aanspreken

Tijdens de algemene vergadering werden ook enkele resoluties - met daarin de standpunten die de CED wil uitdragen-  vastgesteld en herzien. Onder meer werd de CED-resolutie over Corporate Dentistry (waarmee op ketens wordt gedoeld) aangepast. Hierin is nu opgenomen dat er geen verschil dient te bestaan tussen een individuele tandarts en een keten als het gaat om wet- en regelgeving voor het uitoefenen van de tandheelkunde. Zo zouden bijvoorbeeld ook ketens tuchtrechtelijk aanspreekbaar moeten zijn net als tandartsen. De resolutie is bedoeld als een oproep aan de nationale overheden om hier aandacht aan te besteden. 

Tandartsen kunnen een rol spelen bij de promotie van vaccinatie

In de resolutie over vaccinatie is opgenomen dat tandartsen een rol kunnen spelen bij de promotie van vaccinatie, onder meer om het HPV-virus - dat hoofdhalskanker kan veroorzaken - tegen te gaan. De CED is van mening dat vaccinatie een middel is om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Ook werd de resolutie over amalgaam geüpdatet. Hierin worden nationale overheden opgeroepen meer aandacht te schenken aan preventie op het gebied van de mondzorg. Ook worden tandartsen gevraagd zich meer bewust te zijn van het effect van amalgaam op het milieu.

Council of European Dentists (CED)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen