facebook

Herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
1 minuut
Radiologie
De KNMT heeft de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd. Dat betekent dat tandartsen vanaf nu aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk.

KNMT helpt om met de herziene richtlijn te werken

De wijzigingen die de herziene richtlijn met zich meebrengt heeft de KNMT voor haar leden omgezet naar een checklist met actiepunten. Deze checklist en de andere hulpmiddelen ondersteunen bij de implementatie.

Waarom een actualisatie?

De stralingswetgeving is per 6 februari 2018 op onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit stralingsbescherming (Bs). Tevens zijn diverse ministeriele regelingen aangepast en samengevoegd.

Richtlijn geeft invulling aan wettekst

De herziene richtlijn ‘vertaalt’ de wetgeving naar de tandheelkundige radiologische toepassing en geeft duiding en invulling aan de wettekst. Daartoe zijn behalve de wetteksten ook Europese richtlijnen geraadpleegd en is advies ingewonnen bij experts in het veld, waaronder de ANVS, de tandheelkundige beroepsverenigingen KNMT en ANT, de NVDMFR, de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige bran-che (VGT) en enkele wetenschappelijke verenigingen.

Richtlijn uit 2015 en KNMT-standpunt CBCT vervallen

Met deze actualisatie vervalt niet alleen de ‘oude’ Richtlijn Tandheelkundige Radiologie maar ook het KNMT- standpunt; CBCT in de mondzorg (2012). De nieuwe inzichten hier omtrent zijn ook mee genomen in de herziene richtlijn.

Meer informatie over implementatie voor KNMT-leden

radiologie
richtlijnen

Recent nieuws