facebook

Het KIMO peilt onderwerp 12de Klinische Praktijk Richtlijn (KPR)

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
1 minuut
Peilen
Het KIMO peilt op verzoek van haar leden (ANT, FTWV en KNMT) het onderwerp voor de 12e Klinische Praktijk Richtlijn (KPR). Daartoe worden er op dit moment 10 voorgeselecteerde onderwerpen voorgelegd aan 1.500 mondzorgverleners.

Voor 12de KPR nog geen onderwerp bepaald

Het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 2017-2020 bestaat uit de ontwikkeling c.q. instroom van twaalf klinische praktijkrichtlijnen. Voor de laatste richtlijn van dit programma was tot op heden nog geen onderwerp bepaald.

KNMT voert peiling uit

Het KIMO heeft de KNMT gevraagd deze peiling uit te voeren bij een steekproef van in totaal 1.500 mondzorgverleners. Deze steekproef is gerandomiseerd samengesteld uit door de ANT (400), KNMT (700), NVM-mondhygiënisten (300) en ONT (100) aangeleverde gegevens. Iedere respondent krijgt de mogelijkheid één onderwerp te kiezen uit de lijst van 10 onderwerpen. Ter voorbereiding hiervan heeft de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO op basis van eerdere peilingen een voorselectie van 10 onderwerpen bepaald, waarover mondzorgverleners meer kennis dan wel praktische adviezen zouden willen hebben.

Procedure

De peiling start deze week en loopt tot en met de eerste week van juli 2019. De uitkomst van de peiling wordt in de maand juli gedeeld via de reguliere mondzorgmedia. De reacties worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. Het KIMO krijgt uitsluitend de beschikking over geanonimiseerde uitkomsten, waarin individuele tandartsen op geen enkele wijze herkenbaar zijn.

Meer informatie over het KIMO-richtlijnprogramma (2017-2020)

Naar het KIMO-nieuwsbericht over deze peiling

Kennis Instituut Mondzorg (KIMO)
richtlijnen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen