facebook

Het UBO-register: wie trekt er aan de touwtjes?

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Ubo register touwtjes
Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het zogenaamde UBO-register. Het register moet het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties. Tandartspraktijken worden er ook al over benaderd.

Register niet verplicht, verstrekken informatie wel

Tandartsen die persoonlijk eigenaar van hun praktijk zijn of als zzp’er werken hebben geen registratieplicht in het UBO-register. Wel moeten zij op verzoek UBO-informatie verstrekken aan financiële instellingen zoals banken en (zorg)verzekeraars. Deze zogenaamd 'WWFT-plichtige' instellingen zijn al begonnen met het verzamelen van de informatie die zij nodig hebben, zo heeft KNMT Ledenservice vernomen van leden. Onder andere Vektis doet namens de zorgverzekeraars uitvraag naar UBO-informatie. Praktijken die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars wordt aangeraden hun UBO-informatie aan Vektis door te geven.

Ultimate Benificial Owners moeten bekend zijn voor financiële instellingen

Een groot aantal bedrijven en instellingen moet straks dus wel actief in het UBO-register vastleggen wie de ‘Ultimate Benificial Owners’ (oftewel UBO) zijn. 

In het UBO-register: wie is de eigenaar, wie heeft er zeggenschap?

In het register komt te staan wie de eigenaar van een organisatie is (voor minimaal 25%) danwel wie er zeggenschap over heeft (voor minimaal 25%). 

Dit voorjaar ingesteld bij de Kamer van Koophandel

Vanaf 27 september 2020 wordt het register definitief ingesteld. Het is aannemelijk dat de Kamer van Koophandel, die het register gaat voeren, dan die organisaties informeert die zich moeten inschrijven. Dat inschrijven zal kosteloos zijn en moet uiterlijk 1,5 jaar na invoering van het register gedaan zijn.

Openbaar register

Het UBO-register wordt openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd. Dat kan leiden tot een inbreuk op de privacy. Enige afscherming van informatie is mogelijk wanneer de uiteindelijke belanghebbende persoonlijke risico’s loopt op ontvoering, chantage, afpersing en dergelijke.

Meer informatie over het UBO-register

praktijkhouders
praktijkzaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen