facebook

Hoe goed bent u voorbereid op de AVG? Doe de quiz!

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
3 minuten
Quiz
Het is zover: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaann. Bent u al helemaal klaar of is er nog werk aan de winkel? Test het in deze quiz! De antwoorden vindt u onderaan deze pagina. 
1. Welke beweringen over de rechten van werknemers onder de AVG zijn waar?  I De werknemer heeft recht op inzage in zijn personeelsdossier II De werknemer heeft recht op een kopie van zijn personeelsdossier    A. I is waar, II is niet waar B. I is niet waar, II is waar  C. I en II zijn waar  D. I en II zijn niet waar   2. Mag u een zieke werknemer vragen naar de aard en/of oorzaak van de ziekte en dit vastleggen in het personeelsdossier?  A. Ja  B. Ja, mits de werknemer deze gegevens vrijwillig verstrekt  C. Nee D. Nee, tenzij sprake is van een uitzonderingsgeval (bijvoorbeeld als uw werknemer astma of epilepsie heeft en wil dat collega’s weten wat zij moeten doen als hij een aanval krijgt)   3. Als ik persoonsgegevens van mijn patiënten uitwissel met andere zorgverleners (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of met andere verwijzers) is er dan een verwerkersovereenkomst nodig? A. Ja, deze zorgverleners zijn dan ook aan te merken als verwerker B. Nee, deze andere zorgverleners zullen de persoonsgegevens niet in opdracht van u verwerken, maar onder eigen verantwoordelijkheid. Daarom zijn zij dan aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke en niet als verwerker. U hoeft dan geen verwerkersovereenkomst met deze zorgverleners te sluiten  C. Ja, deze partijen verwerken de persoonsgegevens in mijn opdracht D.  Ja, mits mijn patienten daar toestemming voor hebben verleend   4. Is er een verwerkersovereenkomst nodig met Famed? A. Ja, Famed sluit met haar klanten geen factoringovereenkomsten op grond waarvan de klant vorderingen op debiteuren aan Famed verkoopt en overdraagt B. Nee, Famed sluit met haar klanten factoringovereenkomsten op grond waarvan de klant vorderingen op debiteuren aan Famed verkoopt en overdraagt. Famed wordt hierdoor zelf verwerkingsverantwoordelijke C. Ja, Famed is een verwerker en geen verwerkingsverantwoordelijke D. Nee, met Famed hoeft geen enkele overeenkomst gesloten te worden    5. Welke beweringen over de Data Protection Impact Assessment (DPIA) zijn waar? I Een DPIA is een onderzoek om de privacy risico’s in kaart te brengen en deze vervolgens zoveel als mogelijk te beperken II Het uitvoeren van een DPIA is verplicht wanneer er een hoog privacy risico bestaat voor de betrokkenen.   A. I is waar, II is niet waar B. I is niet waar, II is waar C. I en II zijn waar D. I en II zijn niet waar   6. Wat is de tip van tandarts Henriëtte Broer, die de workshop AVG van de KNMT volgde, uit onderstaande video? A. Begin op tijd met je voorbereiding B. Zorg dat je je goed inleest C. Vraag andere tandartsen om tips en hulp D. Alle bovenstaande antwoorden

 

 

Lees meer: antwoorden op 5 recent gestelde vragen over de AVG 

Antwoorden: 1: C  2: D  3: B  4: B 5: C 6: A   Stap voor stap de AVG implementeren  
informatiebeveiliging
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
privacy

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen