facebook

Hoger ziekteverzuim, duurdere verzekeringen: wat kunt u doen?

Profile picture for user Hans Scholten
Hans
Scholten
3 minuten
Ziek
In 4 jaar tijd is het ziekteverzuim in de mondzorg met 60% gestegen. Als gevolg daarvan stijgen de premies van verzuimverzekeringen, ook die van de KNMT-Verzuimcombinatie. Wat kunt u als tandarts-praktijkhouder doen?

De KNMT maakt zich zorgen over de toename van verzuim binnen praktijken en wil helpen om de negatieve trend te keren. Werken in de mondzorg moet immers prettig, gezond en veilig zijn, voor iedereen.

Wij breiden daarom enerzijds onze dienstverlening op dit gebied uit, met onder andere de nieuwe RI&E-manager.

En anderzijds zijn we in gesprek met de aanbieders van de KNMT-Verzuimcombinatie om te kijken welke maatregelen we samen kunnen nemen om het verzuim omlaag te krijgen. Volgend jaar gaat de KNMT samen met de aanbieders acties op touw zetten en hulpmiddelen ontwikkelen die speciaal toegesneden zijn op het voorkomen van ziekte in de mondzorg. Als gevolg van deze afspraak is de premieverhoging van de KNMT Verzuimcombinatie dit jaar lager uitgevallen dan aanvankelijk berekend was. 

Over de KNMT Verzuimcombinatie

De KNMT Verzuimcombinatie is een mantelproduct, met gecombineerde dienstverlening, bestaande uit arbodienstverlening, casemanagement en een verzuimverzekering. 

Met dit product kunnen tandarts-praktijkhouders het financiële risico afdekken van de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken bij ziekte van werknemers.

De KNMT Verzuimcombinatie, een compleet en uniek verzekeringsproduct vanwege de integrale benadering van verzuimdienstverlening, wordt exclusief aan KNMT-leden aangeboden.

Hoe wordt uw nieuwe premie berekend?

De aanbieders van de KNMT-Verzuimcombinatie berekenen elk jaar opnieuw de premie. Deze is afhankelijk van het branche verzuimcijfer (70%) en het verzuim in de praktijk (30%) in de afgelopen 2 jaren. 

Daarnaast houdt de verzekeraar rekening met factoren zoals het aantal werknemers (en hun leeftijden), de verzekerde loonsom en de (verwachte) AOW-leeftijd. 

De toename van het verzuimpercentage in de branche en toename van het verzuim in de eigen praktijk leiden dus in veel gevallen tot een verhoging van de premie van de KNMT-Verzuimcombinatie.

De premiestijging is na overleg tussen de KNMT en De Amersfoortse voor 2020 dus nog beperkt.

Welke stappen kunt u als praktijkhouder ondernemen om de kosten van verzuim in de hand te houden?
 

1. Bespreek het premievoorstel met uw verzekeringsadviseur 

Tandarts-praktijkhouders met een KNMT-Verzuimcombinatie hebben het premievoorstel voor 2020 ontvangen. Het is raadzaam om (periodiek) met uw verzekeringsadviseur te bespreken of dit product nog passend is. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar uw wachtdagen op de polis of uw dekkingspercentage. Hiermee kunt u ook de premie-aanpassing dempen. 

2. Bedenk wat u zelf kunt doen om ziekteverzuim te beperken

Een lager verzuim in uw praktijk helpt de premies in de hand houden. Met de RI&E-manager van de KNMT, en alle bijbehorende hulpmiddelen voor gezond en veilig werken, kunt u inventariseren wat u kunt doen om het risico op ziekteverzuim te verlagen. De RI&E geeft u concrete handvatten om de veiligheid en gezondheid in uw praktijk te bevorderen. 

Laat u inspireren door het team van Aquarijn Tandartsen: samen gezond en fit de winter door

3. Houd de MKB-verzuim-ontzorgverzekering in de gaten

Op 1 januari 2020 bieden verzekeraars een nieuw product aan; de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Dit product moet werkgevers optimaal ontzorgen bij (langdurige) ziekte van werknemers en vloeit voort uit afspraken met de overheid. De MKB-verzuim-ontzorgverzekering is daarmee het alternatief voor het voorstel uit het regeerakkoord (2017) waarin de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers zou worden verkort tot één jaar. Het product is vergelijkbaar met de KNMT Verzuimcombinatie, aangezien daarin ook arbodienstverlening, casemanagement en een verzuimverzekering is opgenomen. De dienstverlening in de MKB-verzuim-ontzorgverzekering is uitgebreider maar in de meeste gevallen ook duurder. 

Met ingang van 1 januari 2021 heet de KNMT Verzuimcombinatie de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

4. Verzilver vanaf 2021 de premiekorting van maximaal € 1.200,-

Per 2021 ontvangen tandarts-praktijkhouders een premiekorting van maximaal € 1.200,- per jaar die zij bij de aangifte loonheffingen kunnen toepassen. De achterliggende gedachte achter de premiekorting is dat tandarts-praktijkhouders daarmee de MKB-ontzorg-verzekering, of bijvoorbeeld een ander product op het gebied van verzuim zoals de KNMT-Verzuimcombinatie, kunnen bekostigen.

ledenvoordelen
personeelszaken
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
verzuimverzekeringen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen