facebook

IGJ blijft alert op Hepatitis B-vaccinatie

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Vaccinatie prik resized
Het merendeel van alle mondzorgverleners is voldoende en aantoonbaar beschermd tegen Hepatitis B. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder 39 tandartspraktijken. De IGJ heeft daarbij gekeken naar de bekendheid met en naleving van normen met betrekking tot vaccinatie tegen Hepatitis B. Ter ondersteuning van haar leden heeft de KNMT onder meer een 'Stappenplan HBV op orde’ ontwikkeld.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt echter dat niet alle tandarts-praktijkhouders het bewijs kunnen overleggen dat iedere mondzorgverlener in de praktijk voldoende is beschermd tegen de infectieziekte. Ook blijkt een aantal huisartsen en GGD-artsen onvoldoende op de hoogte van het benodigde beschermingsniveau in de mondzorg. Mede hierdoor blijft adequate Hepatitis B-vaccinatie een onderwerp waarop de inspectie de komende jaren nadrukkelijk toezicht zal blijven houden.

KNMT biedt stappenplan en antwoorden op vragen

De KNMT erkent het belang van veilig en gezond werken en heeft voor haar leden een ‘Stappenplan HBV op orde’ en een uitgebreide FAQ (antwoorden op vragen) ontwikkeld. Op deze wijze kunnen tandarts-praktijkhouders voldoen aan de gestelde normen omtrent Hepatitis B. De KNMT zal eveneens contact opnemen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de GGD om het benodigde beschermingsniveau voor mondzorgverleners nogmaals onder de aandacht te brengen.

Hepatitis B-bescherming vindt plaats door middel van vaccinatie

Hepatitis B is een infectieziekte die via bloed-bloedcontact overdraagbaar is. In de mondzorg is bloed-bloedcontact tussen mondzorgverlener en de patiënt reëel, waardoor mondzorgverleners een grotere kans hebben om de infectieziekte op te lopen en/of aan patiënten over te dragen. Om die reden moet iedere mondzorgverlener voldoende zijn beschermd tegen Hepatitis B. Bescherming vindt plaats door middel van vaccinatie.

Registratie en kopie vaccinatiebewijs

Tandarts-praktijkhouders moeten in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, Wkkgz en de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken ook kunnen aantonen dat iedere mondzorgverlener in de praktijk voldoende is beschermd tegen de infectieziekte. Dit kan door een vaccinatieoverzicht bij te houden en het vaccinatiebewijs van iedere mondzorgverlener in het personeelsdossier op te nemen. In een vaccinatieoverzicht wordt per mondzorgverlener de vaccinatiestatus en de benodigde vervolgonderzoeken vastgelegd.

Onder mondzorgverlener wordt verstaan degene die patiëntgebonden zorg uitvoert (en/of met vuil instrumentarium in aanraking komt), ongeacht de wijze waarop de arbeidsrelatie juridisch is vastgelegd. Dit betekent dat de verplichtingen gelden voor zowel werknemers als zzp’ers die in de praktijk werkzaam zijn. 

Voldoende bescherming bij een titer van >100 IE/L

De mate waarin een mondzorgverlener beschermd is tegen de infectieziekte wordt bepaald aan de hand van de juiste hoeveelheid antistoffen tegen Hepatitis B. Dat is de zogeheten titerbepaling die via bloedonderzoek kan worden vastgesteld. Mondzorgverleners zijn voldoende beschermd als de titerbepaling 100 IE/L (internationale eenheden antistoffen, per liter) of meer bedraagt. IGJ concludeert in het onderzoek dat zowel een aantal huisartsen als GGD-artsen ten onrechte veronderstelden dat mondzorgverleners met een titerbepaling lager dan 100 IE/L risicohandelingen mochten uitvoeren. IGJ heeft deze zorgverleners gevraagd voortaan te controleren op de juiste hoeveelheid antistoffen. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
vaccinatietrajecten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen