facebook

IGJ: in 2018 314 meldingen over mondzorg

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
1 minuut
Igj
Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving in 2018 tot en met november 6652 meldingen. Dat meldt de IGJ in haar Klachtbeeld 2018. Van alle klachten hadden er 314 betrekking op de mondzorg. In 2017 waren dat er, over het gehele jaar, 464.

De meeste meldingen worden ingediend over achtereenvolgens de geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische somatische zorg en de intramurale ouderenzorg. De overige sectoren in de top tien zijn onder andere de huisartsenzorg en de gehandicaptenzorg. De mondzorg neemt qua aantallen de achtste plaats in.

Klachten vooral over medisch handelen

De meldingen over mondzorg betroffen vooral het niet eens zijn van de patiënt met het medisch handelen. Dan gaat het onder meer over technisch slecht uitgevoerde handelingen, gemiste gaatjes, gebroken vullingen, kroon- en brugwerk en protheses en aanhoudende pijn. Anderen meldingen betroffen financiële kwesties, waaronder declaraties, de klachtbehandeling door de zorgaanbieder, informatievoorziening, bejegening en hygiëne.

15 procent voorgelegd aan IGJ

Van alle 6652 meldingen werd ongeveer 20 procent, ruim 1.300, ter beoordeling voorgelegd aan de inspecteurs van de IGJ. Van die meldingen hadden er 46, zo’n 15 procent, betrekking op mondzorg. In 2017 werden er nog ongeveer 140 meldingen over mondzorg aan de inspecteurs van de IGJ voorgelegd.

De sector mondzorg omvat in de omschrijving van het LMZ tandartspraktijken, orthodontiepraktijken, tandtechnische laboratoria en praktijken van zelfstandig werkende mondhygiënisten, parodontologen en implantologen.

Kijk hier voor het Klachtbeeld 2018 van de IGJ.

 

 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen