facebook

IGJ: mondzorg schiet nog tekort op gebied van röntgen

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Rontgen
Uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de veiligheid, kwaliteit en deskundigheid op het gebied van röntgen in mondzorgpraktijken verbetering behoeven. De IGJ onderzocht deze drie thema’s bij 28 praktijken.

Naar schatting worden in ons land in de mondzorgsector jaarlijks ongeveer 8 miljoen röntgenfoto’s gemaakt. Hoewel het dus een redelijke routineklus is, is het maken van deze foto’s niet geheel zonder risico: blootstelling aan röntgenstraling kan zowel voor de patiënt als de maker nadelige effecten hebben. Er moet per individueel geval dus goed worden beoordeeld of het maken van de foto’s ook echt noodzakelijk is. Bovendien moeten alle veiligheidseisen in acht worden genomen.

Veiligheid, kwaliteit en deskundigheid

Afgelopen jaar heeft de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 28 praktijen onaangekondigd bezocht om te beoordelen hoe daar op de drie thema’s veiligheid, kwaliteit en deskundigheid met röntgen wordt omgegaan. Voorafgaand hieraan heeft de inspectie de beroepsgroep via de IGJ-website en via de koepels geïnformeerd over de inhoud en de specifieke reikwijdte van het onderzoek.

Het juiste deskundigheidsniveau

Van alle gestelde vragen over het thema veiligheid is bij het eerste bezoek 55 procent volgens de norm gescoord. Bij 71 procent van alle bezochte instellingen beschikte de zorgverlener aantoonbaar over het juiste deskundigheidsniveau. Ook hadden deze instellingen een plan voor bij- en nascholing op het gebied van de radiologie binnen de mondzorg. Voorts is er meer aandacht nodig voor het thema Kwaliteit en dan vooral wat de inhoud en het beheer van het KEW-dossier betreft: 59 procent van de beoordeelde KEW-dossiers was incompleet.

Verbetermaatregelen opgelegd

Al met al vindt de IGJ de resultaten van het onderzoek minder rooskleurig dan verwacht, schrijft ze. Alle instellingen waar tekortkomingen zijn geconstateerd hebben verbetermaatregelen opgelegd gekregen. De inspectie heeft daar waar nodig herinspecties uitgevoerd of ontbrekende documentatie opgevraagd. Inmiddels voldoen alle bezochte zorgaanbieders aan de getoetste wet- en regelgeving.

Herziene richtlijn Radiologie

De KNMT, die kennis heeft genomen van het IGJ-onderzoek, wijst erop dat 25 juli de herziene richtlijn Radiologie is geautoriseerd. Deze ‘vertaalt’ de wetgeving naar de tandheelkundige radiologische toepassing en geeft duiding en invulling aan de wettekst. Daartoe zijn behalve de wetteksten ook Europese richtlijnen geraadpleegd en is advies ingewonnen bij experts in het veld. Tandartsen die de herziene richtlijn in hun praktijk implementeren, voldoen daarmee aan alle wettelijke vereisten.

Informatie over de herziene richtlijn Radiologie

Meer informatie over het IGJ-onderzoek röntgen

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
radiologie

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen