IGZ geeft uitleg over calamiteiten melden

20 december 2016

U moet er niet aan denken dat het u overkomt: een calamiteit in de tandartspraktijk. Dan is er bij een behandeling iets ernstig misgegaan en moet u een melding doen bij de inspectie. Omdat er nog steeds veel vragen zijn over dit onderwerp heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een brochure gemaakt.

Hierin gaat de inspectie onder meer in op het belang van het melden van calamiteiten. Verder wordt uitgelegd wanneer een calamiteit gemeld moet worden en wat u moet doen als u niet helemaal zeker van u zaak bent. En de verschillen tussen een calamiteit, complicatie en incident staan op een rij. IGZ benadrukt in deze brocure het belang van leren van incidenten en calamiteiten met als uiteindelijke doel om de best mogelijke zorg te verlenen. Want, als er van fouten wordt geleerd is de kans op herhaling kleiner.

Wkkgz

Eerder paste de KNMT haar VIM: meld- en analyseformulier voor praktijken aan. Ook wij kregen signalen dat het onduidelijk is wanneer er een melding bij IGZ moet worden gedaan. Sinds 1 juli 2016 is het vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht dat alle tandartspraktijken een procedure in huis hebben zodat medewerkers op een veilige manier incidenten kunnen melden en analyseren.