IGZ onderzoekt aanpak zorgverleners bij huiselijk geweld

04 november 2016
Bescherming van het kind

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt of zorgverleners, waaronder ook tandartsen, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling naleven. Dat is een verplicht stappenplan om geweld bij patiënten te signaleren en aan te pakken.

Het onderzoek bestaat uit telefonische interviews, die worden gehouden in de maanden november en december. De IGZ betrekt ook mondzorgpraktijken in haar onderzoek.

Doel van de IGZ is vooral om in kaart te brengen of zorgmedewerkers werken volgens de meldcode. Hiermee wil de inspectie tegelijk zorgen voor extra bewustzijn voor het belang van vroeg signaleren, zo mogelijk goede hulp organiseren en zo nodig melden bij Veilig Thuis bij situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

In het voorjaar van 2017 publiceert de IGZ haar rapportage met de resultaten van het onderzoek. De inspectie maakt ook een factsheet over de totale resultaten per sector.

Voor tandartsen geldt de KNMT-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Bekijk de KMNT-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en alle hulpmiddelen

2 reacties op IGZ onderzoekt aanpak zorgverleners bij huiselijk geweld