IGZ onderzoekt of mondzorgsector voldoet aan regels voor röntgenfoto's

12 april 2017

Inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaan de komende maanden een groot aantal mondzorgpraktijken bezoeken. Zij gaan beoordelen of de praktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken.

In het toetsingskader 'Werken met radiologie in de mondzorg' (pdf) staat waar de inspecteurs naar kijken. Mocht er tijdens het bezoek reden zijn tot een uitgebreidere inspectie, dan doet de inspecteur dat.

Rapporten van bezoeken openbaar

De inspectierapporten van deze bezoeken zullen volgens het huidige openbaarmakingsbeleid onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar gemaakt worden.

Bestudeer toetsingskader

Wij adviseren u het toetsingskader goed te bestuderen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met KNMT Ledenservice.

Lees de richtlijn Tandheelkundige radiologie en de aanbevelingen

Lees de belangrijkste tips over radiologie in de mondzorgpraktijk (pdf)

Het gaat om een vervolg op het onderzoek dat IGZ in 2015 uitvoerde.

1 reactie op IGZ onderzoekt of mondzorgsector voldoet aan regels voor röntgenfoto's