IGZ onderzoekt registratie donorbot

21 februari 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg  (IGZ) is gestart met een onderzoek naar de registratie van donorbotproducten onder implantologen en MKA-chirurgen.

Gebruikt een implantoloog of een MKA-chirurg donorbot bij een patiënt, dan moet de herkomst daarvan in het patiëntendossier genoteerd zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het team Bloed & Weefsel van de IGZ. Zij bekijken of het certificaat en/of de registratienummers ook in de dossiers staan van de patiënten die het donorbot hebben ontvangen. Stel dat er met een levering iets mis blijkt te zijn, dan moet de implantoloog of MKA-chirurg snel kunnen achterhalen welke patiënt welk donorbotproduct heeft ontvangen. En zo nodig maatregelen nemen.

Lees meer over: