facebook

Implantaatvergoeding VGZ kan zonder contract lager uitvallen

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Implantaat
Tandartsen die geen overeenkomst implantologie hebben met zorgverzekeraar VGZ krijgen mogelijk niet altijd de netto-inkoopprijs van het implantaat vergoed als ze wel een door VGZ geselecteerd implantaatsysteem gebruiken. Bij de machtigingsaanvraag moeten ze hier al rekening mee houden door een nota met de netto-inkoopprijs bij te voegen.

Op verzoek KNMT alsnog correcte vergoeding met terugwerkende kracht

Niet iedere tandarts/implantoloog is zich wellicht bewust van de verplichting om een nota bij te voegen, waardoor hij de kans loopt een te laag bedrag vergoed te krijgen door VGZ. Dat blijkt uit enkele meldingen van KNMT-leden bij team Ledenservice. Op verzoek van de KNMT heeft VGZ laten weten dat het mogelijk is om met terugwerkende kracht alsnog de correcte vergoeding te krijgen. Dat kan naar verwachting vanaf rond 22 november.

Procedure voor het achteraf verkrijgen van de correcte vergoeding

De procedure is als volgt. Allereerst moet de betreffende declaratie worden gecrediteerd. Via Vecozo kan de machtiging worden ingetrokken en opnieuw worden aangevraagd met een verwijzing naar de oude machtiging en een nota van het implantaat als bijlage. Na akkoord kan opnieuw worden gedeclareerd. Bij een papieren machtigingsprocedure kan een nieuwe aanvraag worden ingestuurd met verwijzing naar de oude machtiging en een nota van het implantaat als bijlage.

Bij onduidelijkheid contact opnemen met VGZ

Geadviseerd wordt om bij onduidelijkheid contact op te nemen met VGZ Dit kan via de servicepagina op de VGZ-site.

Vergoedingsschema VGZ voor implantaten

 

Vergoeding geselecteerde leverancier

Vergoeding niet geselecteerde leverancier

Gecontracteerde zorgverlener

A. Vergoeding netto-inkoopprijs (offerteprijs) tot NZa max.

B.  Vergoeding netto-inkoopprijs tot NZa max. Bijlage nota toevoegen.

Niet-gecontracteerde zorgverlener

C. Vergoeding netto-inkoopprijs (offerteprijs) tot NZa max. Bijlage nota toevoegen.

D. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van onze verzekerde: 80% (of een ander percentage) van het gemiddeld gecontracteerde tarief (€ 209,49) = € 167,60

Uitleg schema:

  • A. De vergoeding in kwadrant A heeft VGZ zelf afgesproken en deze wordt dus vergoed aan gecontracteerde tandarts/implantologen.
  • B.  In kwadrant B is VGZ onbekend met de implantaatprijs van de gecontracteerde tandarts en zal dus bij de machtigingsaanvraag een bijlage van de nota moeten worden bijgevoegd.
  • C. In kwadrant C is voor VGZ onbekend dat de ongecontracteerde tandarts een geselecteerd implantaatsysteem gebruikt. In dit geval moet via een bijlage de netto-inkoopprijs worden aangetoond. Indien geen bijlage wordt toegevoegd geldt het gemiddelde gecontracteerde tarief in het kwadrant D.
  • D. In kwadrant D is bij de machtigingsaanvraag geen bijlage nodig en wordt automatisch €209,49 (restitutieverzekering verzekerde) of € 167,60 (naturaverzekering verzekerde) vergoed.
implantaten
vergoedingen
zorgverzekeraars

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen