Implantologische zorg in het nauw

14 september 2016

De implantologische zorg voor VGZ-verzekerden met een naturapolis komt in de knel, vreest de KNMT.

Eind augustus maakte VGZ bekend, dat de zorgverzekeraar vanaf 15 september 2016 aan hun verzekerden met een naturapolis implantologiebehandelingen (basisverzekering) nog maar 80% vergoedt als zij zich laten behandelen door niet-gecontracteerde tandartsen. Behandelingen door wel gecontracteerde tandartsen worden 100% vergoed. Hiermee effectueert VGZ haar polisvoorwaarden 2016 waarin dit is opgenomen. Juridisch staat VGZ in haar recht. 

Onmogelijk gemaakt

Echter, nieuw is dat alleen NVOI-geregistreerde tandarts-implantologen in aanmerking komen voor een overeenkomst. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk gemaakt voor niet-NVOI geregistreerde tandartsen en kaakchirurgen om vanaf 15 september nog implantologiebehandelingen uit te voeren. Alleen in samenwerking met een gecontracteerde, geregistreerde tandarts implantoloog zou dit nog kunnen. 

De KNMT vreest dat in de komende maanden VGZ-verzekerden met een naturapolis, die een implantologiebehandeling nodig hebben, die niet kunnen krijgen. De KNMT heeft dit duidelijk gemaakt aan VGZ, maar desondanks heeft VGZ de wijziging doorgevoerd. 

Oproep

De KNMT roept iedereen die door deze wijziging van VGZ de benodigde zorg niet meer kan leveren of anderszins tegen problemen aanloopt op, dit bij VGZ te melden. Voordat de nieuwe polissen in november op de mat vallen, zal de vereniging zowel leden als patiënten informeren over de consequenties van een naturapolis en van selectief inkoopbeleid. 

Lees meer over: