Inschrijving VMTI Wetenschapsprijzen en stipendium geopend

23 augustus 2018

Ieder jaar reikt de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) een stipendium en twee wetenschapsprijzen uit: een publicatie- en een proefschriftprijs.

Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van € 1.000,- verbonden, aan de proefschriftprijs een bedrag van € 1.500,- en aan het stipendium een bedrag van € 500,-.

Aanmoedigend karakter

De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten. De VMTI wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren.

Inzenden voor 14 september

De inschrijvingstermijn voor deze prijzen is nu geopend. Wilt u zich kandidaat stellen. dan moet u uw inzending voor 14 september 2018 versturen naar info@vmti.nl. De inzending moet voorzien zijn van enkele persoonlijke gegevens en een korte toelichting waarin wordt aangegeven voor welke prijs de inzending is bedoeld.

Jury bericht winnaars persoonlijk

Binnen twee weken na de sluitingstermijn zal de jury de winnaars persoonlijk berichten. De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden tijdens het VMTI- congres ‘O Wee O Wee’ dat op 5 oktober 2018 in het Nationaal Militair Museum te Soest plaatsvindt.

Meer informatie: https://www.vmti.nl/wetenschapsprijs-vmti

Reglement: https://www.vmti.nl/reglement

0 reacties op Inschrijving VMTI Wetenschapsprijzen en stipendium geopend