facebook

Inspectie checkt correct klachtproces

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Klachten
De Inspectie ziet af en toe dat patiënten geen gehoor kunnen vinden met hun klacht bij tandartspraktijken. Ze gaat er daarom nu op toezien dat tandartsen op een goede manier omgaan met klachten van hun patiënten. Wat is belangrijk om te regelen?

Rondom klachten zijn 4 zaken van belang:

  1. Elke tandarts moet volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten zijn bij een klachtenregeling.
  2. Een eigenaar van een tandartspraktijk waar meerdere behandelaars werken moet daarnaast een overkoepelende klachtenregeling hebben.
  3. De patiënt moet duidelijke informatie krijgen over de klachtenregeling.
  4. Is er een klacht, dan dient deze natuurlijk vervolgens correct te worden afgehandeld. Waar het nog wel eens misgaat, is bij de afhandeling van klachten die zijn ingediend tegen tandartsen die niet meer werkzaam zijn in de praktijk waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Het blijft dan de verantwoordelijkheid van de praktijkeigenaar om de klacht af te handelen. Dat betekent dat hij de beklaagde tandarts moet benaderen om mee te werken aan de afhandeling van de klacht. Nadat de klacht vervolgens in behandeling is genomen kan de praktijkeigenaar er alsnog tussenuit gaan.

Hoe helpt de KNMT u hierbij?

  1. Tandartsen die lid zijn van de KNMT beschikken automatisch over een klachtenregeling, de Klachtenservice. Deze klachtenregeling is inbegrepen bij het lidmaatschap.
  2. Tandarts-praktijkhouders (die in de praktijk met meer dan één zorgverlener werken) kunnen daarnaast een praktijkaansluiting op de Klachtenservice afnemen. Die kost 40 euro per jaar vanaf de 2e behandelstoel.
  3. Tandarts-praktijkhouders kunnen daarnaast folders bestellen waarmee ze hun klachtenregeling in de wachtkamer kenbaar kunnen maken aan patiënten. Ook kunt u gebruikmaken van de model-tekst voor op de website over het afhandelen van klachten (docx).
  4. Maak als samenwerkende praktijkhouders en ZZP-tandartsen gebruik van de Overeenkomst van opdracht van de KNMT. Daarin staan standaard afspraken over de afhandeling van én aansprakelijkheid bij klachten. Zo voorkomt u onderlinge verwarring. U sluit gemakkelijk een dergelijke overeenkomst via de speciale tool.

Klachten- en geschillenregeling: wat is op uw situatie van toepassing?

Beter nog: klachten voorkomen

Nog beter om klachten te moeten afhandelen, is om ze te voorkomen. Wilt u weten hoe? Kom naar de speciale workshops over klachten van de KNMT Academy.

klachten
KNMT-Klachtenservice
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen