Inspectie extra kritisch op röntgenfoto's bij kinderen

15 februari 2018

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gaat nog voor de zomer opnieuw mondzorgpraktijken bezoeken. Uit analyse van VEKTIS-cijfers blijkt volgens de Inspectie dat bepaalde praktijken in Nederland bovengemiddeld vaak röntgenfoto's bij kinderen maken. 

Het maken van röntgenfoto’s kan helpen bij de behandeling, maar tegelijkertijd komt er ook straling vrij die bij kinderen schadelijk kan zijn. De Inspectie kijkt hier daarom extra kritisch naar.

Voormalig minister Schippers heeft in 2016 mogelijk gemaakt dat op bredere schaal data uitgewisseld kan worden, onder andere tussen NZa, VEKTIS en de Inspectie. Op basis daarvan hebben zij geanalyseerd welke praktijken er afwijken. 
Samen met de NZa hoopt de Inspectie er nu achter te komen waarom de betreffende praktijken veel röntgenfoto's bij kinderen maken.

De IGJ borduurt voort op het vorig jaar uitgevoerde onderzoek naar de implementatie van wetten en regels over het werken met radiologie. De Inspectie gebruikte daarvoor een speciaal ontwikkeld toetsingskader. De Inspectie heeft de KNMT onlangs laten weten dat veel praktijken goed op de hoogte waren van hun verplichtingen. 

Maakt u regelmatig röntgenfoto's bij kinderen? Zorg er dan voor dat u goed kunt onderbouwen waarom u foto's maakt. De indicatiestelling (rechtvaardiging) is één aspect, de keuze voor de juiste opnametechniek (ALARA) is een ander aspect. Belangrijk is dat u de professionele standaard volgt en uiteraard alles goed vastlegt in het dossier. De Inspectie heeft er overigens op gewezen voor deze bezoekronde wederom te werken met een speciaal toetsingskader.

Total votes: 62
Lees meer over: radiologie